Kom de nieuwe plannen vernieuwde Schuddebeurze bekijken

De Vlaamse overheid heeft plannen om het natuurgebied Schuddebeurze in onze gemeente een boost te geven via allerlei terreinwerken. De plannen zijn beschreven in een rapport waarover begin 2018  een openbaar onderzoek liep. Alle inwoners van Middelkerke konden suggesties of bezwaren indienen. Die zijn door een comité van deskundigen o.l.v. het Agentschap voor Natuur en Bos en de Vlaamse Landmaatschappij onderzocht en alle indieners van opmerkingen en bezwaren hebben een persoonlijk antwoord ontvangen. De plannen zijn na het openbaar onderzoek niet wezenlijk aangepast, maar een aantal bezwaren wordt meegenomen als aandachtspunt bij de verdere uitwerking van de plannen. Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege heeft op 4 december 2018 haar fiat gegeven voor de uitvoering van de terreinwerken door de Vlaamse Landmaatschappij. 

Het volledige dossier, inclusief een kopie van het ministerieel besluit en de officiële namenlijst van belanghebbenden ligt ter inzage in het gemeentehuis van Middelkerke tot eind februari. Het blijft ook raadpleegbaar op het kantoor van de VLM in Brugge.

De terreinwerken in de Schuddebeurze zijn gepland vanaf 2020 en zullen verschillende jaren duren.  In 2019 werkt de Vlaamse Landmaatschappij de plannen voor de eerste terreinwerken concreet uit. Wie daarover vragen of suggesties heeft, kan contact opnemen met de projectleider: els.ameloot@vlm.be of tel. 050 45 81 14. Meer info op www.vlm.be, zoek “Schuddebeurze”. 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke