Naar een Masterplan Westende-Bad: “De Parel” moet opnieuw blinken

“Westende-Bad: parel van de kust”: dat was de slogan waarmee Westende-Bad zich op het einde van vorig decennium promootte bij het vakantiepubliek. Helaas verloor de ‘parel’ in de afgelopen jaren een beetje van zijn glans. Een breed onderzoek besteld door de provincie West-Vlaanderen en het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid wordt nauw ondersteund door het gemeentebestuur van Middelkerke. Uitvoerders Maat-ontwerpers en Endeavour, Anno Architects en Voorland moeten oplossingen bieden: op gebied van ruimtelijke ordening en herstelstrategie. Op een publieksmoment werden een aantal speerpunten en aanbevelingen uit het onderzoek voorgesteld.

Herstelplan

Zoals langs de hele kust kent Westende-Bad weinig permanente bewoning, een groot aandeel verouderde woningen en leegstand. Een grote groep inwoners leeft in acute kansarmoede en ook de omgeving moet aangepakt worden. Een herstelplan dringt zich op.

Kernachtige onderzoeksweek

Tussen maandag 21 en vrijdag 25 januari werd kernachtig aan het onderzoek voortgewerkt. Het werd een bewogen week waarbij duidelijk werd dat het onderzoek zich moet toespitsen op 5 sociaal-ruimtelijke doelstellingen en volgens twee snelheden evolueert.

Er werden ideeën gelanceerd om de centrumfunctie opnieuw te herstellen door een betere verhouding tussen woon- en werkgebouwen te creëren,

de duurzame opwaardering van gebouwen te stimuleren door vernieuwende bouwvoorschriften en strengere controles op woonkwaliteit uit te voeren.

Daarnaast moet de unieke publieke ruimte in ere hersteld worden door het opfrissen van pleinen en straten. En tenslotte moet de meerwaarde van de nabije, omliggende natuur de leefkwaliteit in Westende-Bad gunstig beïnvloeden.

Naast die ruimtelijke uitdagingen werd duidelijk na panelgesprekken met inwoners en handelaars dat een aantal acute sociale - en veiligheidsproblemen zoals kansarmoede, vereenzaming en verloedering manifest aanwezig zijn. Het gemeentebestuur zal die opmerkingen ter harte nemen en een kortetermijnagenda opstellen om die problemen aan te pakken.

Inspraak

Naast een ferm aandeel ruimtelijk studiewerk kregen de inwoners in verschillende fases van het onderzoek de kans om hun input en grieven mee te geven, samen met de visie en aanbevelingen van een aantal experts moet dit leiden naar een Masterplan die Westende-Bad op termijn moet heropwaarderen. Het onderzoek is pas gestart en zal nog geruime tijd lopen.

Tijd voor actie

Burgemeester Dedecker wil dit onderzoek aangrijpen om de situatie in Westende-Bad aan te pakken. “Naast het nadenken over enkele langetermijnoplossingen moeten we snel enkele concrete wantoestanden oplossen. We nemen de opmerkingen van de inwoners en betrokkenen zeker ter harte. Samen met de diensten gaan we meteen enkele problemen oplossen: we gaan de plantsoenen en straten opfrissen en wie problemen veroorzaakt gaan we binnen onze mogelijkheden berispen. Ondertussen zitten de plannen voor de vernieuwde aanleg van de zeedijk en het Rauschenbergplein in een vergevorderd stadium. Dat project moet een sterke hefboom worden om de leefbaarheid en het imago van Westende-Bad op te krikken”, besluit Jean-Marie Dedecker.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke