Projectopdracht Casino Middelkerke definitief stopgezet

Het schepencollege beëindigt de projectovereenkomst voor de realisatie van het casino dat het afsloot met de opdrachtnemer bouwgroep Willemen. Reden is het systematisch in gebreke blijven van de opdrachtnemer bouwgroep Willemen.

Ernstige gebreken

Het gemeentebestuur stelde in het verloop van het dossier herhaaldelijk ernstige en systematische gebreken vast in de uitvoering van het bouwdossier en dat vanaf de start. Daarnaast slaagde bouwgroep Willemen er niet in om een gedetailleerde projectplanning en een sluitende financiële planning in te dienen en om de nodige vergunningen volledig te bekomen.

Het gemeentebestuur ondernam tevergeefs verschillende pogingen om het project vlot te trekken en bood de opdrachtnemer tijd om hun tekortkomingen weg te werken.

Na grondige afweging en een finaal overleg, besloot het gemeentebestuur dat de opdrachtnemer niet in staat is het casinoproject te realiseren. Het besliste daarop om de projectovereenkomst definitief stop te zetten.

Op naar nieuwe horizonten

Dit heeft tot gevolg dat het nieuwe casino zoals het in de voorbije twee jaar ontworpen en voorgesteld werd niet wordt gerealiseerd. Het gemeentebestuur start met een propere lei en beraadt zich over alternatieve pistes om spoedig een nieuw casino te realiseren en wil bij de toekomstige ontwikkeling meer controle over het ontwerp en de invulling van het gebouw.

Site wordt evenementenplein

De eerste bezorgdheid van het gemeentebestuur is de snelle opruiming van de projectsite. Eerstdaagse wordt een aannemer aangesteld om de site volledig op te ruimen en te nivelleren. Voor de start van het toeristisch seizoen moet deze zone een evenementenplein worden.

Tijdelijke speelzaal blijft

De tijdelijke speelzaal wordt voorlopig verder uitgebaat. Het gemeentebestuur is contractueel verplicht om de bestaande speelzaalconcessie van Napoleon Games te handhaven tot maart 2020. Het gemeentebestuur overlegt verder met Napoleon Games over de mogelijkheden tot een verlenging van de uitbating en het gekoppelde personeelsbestand van de tijdelijke speelzaal aan de Westendelaan.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke