Verhoogd zoutgehalte in waterloper kan schade aan vee en akkers toebrengen

De aanhoudende droogte veroorzaakt opnieuw een hoger zoutgehalte in de waterlopen in het kust-en poldergebied. In normale omstandigheden wordt het zoute grondwater weggeduwd door zoet oppervlaktewater.

Let hiermee op: dit kan problemen veroorzaken met het vee door het drinken van te zout water of schade door beregening met verzilt oppervlaktewater te voorkomen.

De Middenkustpolder heeft een geleidbaarheidsmeter ter beschikking. Meten is weten, wie twijfelt steeds contact opnemen om een meting uit te voeren.

Contact Middenkustpolder: 059 27 84 77

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke