Wat werd er gevraagd in het vragenuurtje? - 4 april 2019

Voor aanvang van elke gemeenteraad, om 18 uur, mogen inwoners een uur lang vragen stellen aan het schepencollege.

De vragen moeten gaan over algemene orde en maatschappelijk belang. Persoonlijke aangelegenheden, zoals een boete , worden niet behandeld. Inwoners, tweedeverblijvers of vertegenwoordigers van een erkende vereniging sturen hun vraag vooraf door, daarop wordt een antwoord voorbereid. Maar zelfs al wordt een vraag gesteld die we niet tijdens het vragenuurtje kunnen behandelen, bezorgen we de mensen een antwoord.

Via de link onder dit bericht kun je zelf een vraag indienen.

Deze vragen kregen een antwoord

Annelore

Vraag:

Wij wonen langs de Lombardsijdelaan in Westende- dorp. Sinds de vernieuwing van de straat, hebben we veel meer last van mensen die hun auto voor onze inrit parkeren. Dit omdat de parkeerstroken gewoon doorlopen voor inritten en garages. Er hangt een grote sticker aan onze brievenbus dat er niet geparkeerd mag worden voor onze inrit, maar die wordt heel vaak genegeerd.

Mijn vraag is nu of het mogelijk is dat er signalisering of iets dergelijks kan aangebracht worden voor onze inrit. Bij verschillende horecazaken in de  straat is dit al het geval. Er zijn heel wat mensen in de straat die kampen met hetzelfde probleem als wij."

Antwoord:

Bij de heraanleg van de dorpskern werd gekozen voor doorlopende parkeerstroken. Op die manier wordt aan de bewoners de mogelijkheid geboden om te parkeren voor hun eigen inrij als ze hun nummerplaat duidelijk kenbaar maken. Voor de heraanleg liepen de parkeerstroken trouwens ook door.
Aangezien het parkeren voor een inrij reeds verboden wordt door artikel 25.1.3°, is het niet toegelaten extra signalisatie aan te brengen.

De gemeente kan ook geen paaltjes plaatsen op parkeerstroken om het parkeren te verhinderen aangezien dit niet toegelaten is door het dienstorder  MOW/AWV/2015/6 van Departement Mobiliteit en Openbare werken. Bewoners kunnen wel altijd de lokale politie contacteren als wagens geparkeerd staan voor hun inrij.

Simone

Vraag:

"Waarom geen parkeer meters op de Koninginnelaan in seizoen staan er soms auto’s die er 1 a 2 maand blijven staan en nooit moeten betalen heb al gezien dat ze soms s’morgen al om 5 u rondlopen tot er iemand vertrekt is een schande al jaren zo."

Antwoord:

De gemeente zal dit jaar een studiebureau aanstellen dat het parkeren in Middelkerke zal onderzoeken. Er zullen o.a. tellingen gebeuren, de bezetting zal onderzocht worden… Ook de Koninginnelaan zal hierin meegenomen worden.

Daarna zal een nieuw parkeerbeleidsplan worden opgemaakt met oplossingen voor de parkeerproblemen.

Luc

Vraag:

Als gemeente met een hart voor dieren , recente beslissing voor diervriendelijk vuurwerk, wens ik het volgende aan te kaarten :
Kan men zoals in Oostende, het reglement voor honden op het strand niet aanpassen voor periode 15 juni  tot 15 september.
Honden toegelaten in die periode voor 10.00 hr en na 19.00 hr.bvb langs waterlijn. Dit in plaats van honden verboden in die periode. Je zou er veel eigenaars en toeristen een plezier mee doen.

Antwoord:

We begrijpen dat het voor hond en baas aangenaam wandelen is op het strand. Toch moeten we waakzaam blijven, zeker in de drukste vakantiemaanden. Niet alleen qua veiligheid, maar ook qua netheid. Gans het jaar mogelijk:

De regeling in Middelkerke biedt hondeneigenaars gedurende het ganse jaar de kans om reglementair op het strand te wandelen.
Zoals u wellicht weet mag de hond in de luwe periode tussen 16/09 en 14/06 langs het volledige strand lopen, weliswaar aan de leiband. In de drukkere periode (tussen 15/06 en 15/09) mag de hond niet op het strand, behalve op drie afgebakende hondenstranden:

  • Ten westen van de bewaakte zone Crystal Palace tot de grens met Nieuwpoort, de hond moet daar wel aan de leiband.
  • Ten oosten van de bewaakte zone ‘Carlton’ tot aan de grens met Oostende, de hond mag daar vrij lopen.
  • Op de strook ter hoogte van de Louis Logierlaan, ten westen van het sportstrand, tussen de twee bewaakte zones. De hond moet ook daar aan de leiband.

Duidelijke t.o.v. ‘grijze zones’:

Honden toelaten op het volledige strand in de drukke periodes lijkt ons niet aangewezen omwille van de veiligheid en de handhaving. Ook niet tussen bepaalde uren, want al snel durven baasjes er de kantjes van af lopen. Wij kiezen in Middelkerke voor een duidelijke afbakening van de zones.

Geen totaal verbod, maar…

In Middelkerke is van een totaalverbod – zoals in enkele andere kustgemeenten geen sprake – en dat willen we vooralsnog nog zo houden.

Netheid primeert

Bijkomend argument tot waakzaamheid is de netheid. We hopen dat hondeneigenaars de uitwerpselen consequent opruimen. We hebben het gevoel dat de meeste dat wel doen - het is ook verplicht - maar we moeten opletten dat een minderheid het niet verbrod voor de rest. U begrijpt dat  hondenpoep opruimen handenvol geld kost, terwijl we voldoende vuilbakken plaatsen op het strand en op de dijk. En de zee neemt niet alle uitwerpselen mee…

Jean

Vraag:

"Fout parkeren op de stoepen mag volgens de politie omdat het een woonwijk is. Raar maar waar. Ik heb geleerd dat je nergens mag parkeren op de  stoep of dan moeten er borden staan dat het wel mag. Dit is blijkbaar een ziekte in Middelkerke stoepparkeren."

Antwoord:

De vraag is zeer algemeen en vaag geformuleerd. De regeling is duidelijk: er mag niet op voetpaden geparkeerd worden tenzij anders aangeduid.

Navraag bij de politie toont aan dat dit wel degelijk gecontroleerd wordt. Zo werden er in 2018 alleen al voor het parkeren op het voetpad 653 PV's opgemaakt. Het is dus duidelijk een misvatting dat parkeren op de stoep in Middelkerke toegelaten is.

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke