Wat werd er gevraagd in het vragenuurtje? - 18 december 2019

Voor aanvang van elke gemeenteraad, om 18 uur, mogen inwoners een uur lang vragen stellen aan het schepencollege.

De vragen moeten gaan over algemene orde en maatschappelijk belang. Persoonlijke aangelegenheden, zoals een boete , worden niet behandeld. Inwoners, tweedeverblijvers of vertegenwoordigers van een erkende vereniging sturen hun vraag vooraf door, daarop wordt een antwoord voorbereid. Maar zelfs al wordt een vraag gesteld die we niet tijdens het vragenuurtje kunnen behandelen, bezorgen we de mensen een antwoord.

Via de link onder dit bericht kun je zelf een vraag indienen.

Deze vragen kregen een antwoord

Hugo

Vraag:

Mijn vraag is gaan de gemeentebelastingen nu verdwijnen zoals er was gezegd voor de verkiezingen?

Antwoord:

De aanvullende personenbelasting (momenteel 5%) zal inderdaad verdwijnen vanaf 2024. Gezien een onmiddellijke afschaffing niet haalbaar is, wordt geopteerd voor een stapsgewijze vermindering. Vanaf 2020 zal de aanvullende personenbelasting jaarlijks met 1% dalen tot 0% in 2024.
Concreet betekent dit het volgende:

  •  4 % in 2020
  • 3 % in 2021
  • 2 % in 2022
  • 1 % in 2023
  • 0 % vanaf 2024
Pedro

Vraag:

Mijn vraag is betreffende de apotheken van wacht.
Is het niet mogelijk dat er ieder weekend / feestdag een apotheek IN groot Middelkerke van wacht is ?
Voor mensen die minder mobiel zijn zou dit alvast een grote stap zijn......

Antwoord:

De apotheken van Middelkerke nemen deel, in hun wachtdienstregeling, aan de geowacht.
Dat is gemeentegrensoverschrijdend. Dus de vraag dat er elk weekend een apotheek in Middelkerke van wacht zou zijn, is niet mogelijk.
Dat is praktisch niet haalbaar voor de apotheken en dient ook om een goeie spreiding voor de klant te voorzien. Daarom kijkt men dus ook buiten de gemeentegrenzen naar de apotheken van wacht. Dat geowachtsysteem zorgt dus voor zo’n veel betere spreiding. Zo komt het dat een patiënt die woont in Leffinge, andere apotheken van wacht in zijn buurt zal vinden (vb via website of via pancarte aan een apotheek) dan iemand uit Westende, bijvoorbeeld.

Hieronder enige toelichting over Geowacht.
Wachtsecretariaat apotheken West-Vlaanderen
De West-Vlaamse apothekers hebben zich verenigd in 1 kring en hebben de opdracht gegeven aan Geowacht vzw om voor hen de wachtdiensten te regelen. Dit centraal systeem berekent de
wachtdienstregeling automatisch. Resultaat: een goede regionale spreiding en een eerlijke verdeling van de wachtbeurten over de deelnemende apotheken. Zo is er altijd een apotheek van wacht in de buurt. De Westvlaamse apothekersvereniging verzorgt het Geowachtsecretariaat voor West-Vlaanderen.

Wat is Geowacht?
Geowacht is een methode om wachtdiensten te organiseren. Het zorgt voor een automatische wachtbeurtregeling die een optimale geografische spreiding van de apotheken met wachtdienst nastreeft. Zowel voor de apotheker als voor de patiënt biedt dit systeem een voordeel. Door de betere geografische spreiding (over de grenzen van “vroegere” wachtkringen en gemeenten heen) moet de patiënt minder ver tot bij de dichtstbijzijnde apotheek van wacht.
Het is de bedoeling om overdag voor +/- 50000 inwoners en ’s nachts voor 100000 van wacht te zijn.
- Het voordeel voor de apotheker: elke apotheek is globaal gezien +/- evenveel van wacht (eerlijke verdeling).
- Het voordeel voor de paBënt: alBjd een apotheek van wacht in de buurt.
Sedert begin 2019 worden wachtdiensten toegekend per dag- en/of nachtwacht, niet meer in een blok van enkele dagen en/of nachten op rij.
Bekendmaking apotheek van wacht bij het publiek:
De berekende wachten worden automatisch opgeladen naar www.apotheek.be. Wie deelneemt aan Geowacht krijgt geïndividualiseerde wachtkaarten. Daarop staan de 2 of 3 dichtstbijzijnde apotheken van wacht en de afstand tussen de eigen apotheek en die apotheken van wacht. Elke apotheek ontvangt de wachtkaart voor de komende periode elke week automatisch per mail. Je kan ze ook op elk moment raadplegen of afdrukken op www.geowacht.be.
Dag- en nachtwacht:
De dagwacht loopt steeds van 9 uur 's ochtends tot 22 uur 's avonds.
De nachtwacht loopt steeds van 22 uur 's avonds tot 9 uur 's ochtends.

Maria

Vraag:

Kertsperiode dennenbomen in Westende geplaatst met welk doel geen versiering of lichtjes spijtig van de bomen staan willekeurig her en der verloren moeite waar is de kerstsfeer?

Antwoord:

Veel kerstbomen in de straten hebben – tot onze spijt - geen verlichting daar ze niet (meer) kunnen aangesloten worden op het openbare verlichting omdat Fluvius een afzonderlijk net met meters eist wat grote en kostelijke infrastructuurwerken vereist. Bij nieuwe infrastructuurwerken wordt dit dan ook voorzien (cfr tussen Westende en Lombardsijde). Niettemin heeft het bestuur gekozen de verlichting een nieuw elan te geven door o.m. op diverse plaatsen eyecatchers te plaatsen die deels door eigen diensten ontworpen zijn en jaar na jaar (na evaluatie) kunnen bijgestuurd worden.
Bij de plaatsing van kerstbomen zijn we steeds afhankelijk van de breedte van het voetpad. Veel voetpaden zijn te smal om een kerstboom te plaatsen zonder de doorgang voor andersvaliden te belemmeren. Bovendien kunnen kerstbomen enkel geplaatst worden waar een paal staat of een stevige constructie waaraan de boom vast gemaakt wordt.
Ondanks de beschreven moeilijkheden stellen we toch vast dat veel bewoners de kerstversieringen in Westende waarderen.

Geert

Vraag:

Spijtig dat het vuurwerk gedegradeerd is naar dierenvriendelijk vuurwerk (trekt op niet veel meer), vroeger zag ik dat de mensen ook hun hond meebrachten om naar het vuurwerk te kijken, en die liepen toen ook niet weg?
En wees gerust, ik zie graag dieren , ik heb er zelf, maar we leven in een wereld waar alles een beetje wordt opgeblazen. De mens moet zich onderschikken aan dieren, je moet oppassen wat je zegt, of je bent racistisch of seksistisch. Trouwens ik stel mij de vraag of er niet meer mensen bang zijn van honden, of hun nabijheid niet op prijs stellen,dan dat er honden bang zijn van vuurwerk.

Antwoord:

Bedankt voor uw opmerking over het diervriendelijk vuurwerk. We begrijpen uw standpunt, diervriendelijk vuurwerk is inderdaad niet hetzelfde als gewoon vuurwerk. Er zijn dan ook voor- en tegenstanders. Om aan iedereens wens te voldoen is het met Oudejaar zowel in Middelkerke als in Westende opnieuw traditioneel vuurwerk. Voor volgende zomer plannen we wel opnieuw diervriendelijk vuurwerk. We gaan dit echter niet meer als traditioneel vuurwerk gaan promoten maar eerder als een vuurspektakel. We zoeken ook naar mogelijkheden om de toeschouwers dichter bij het spektakel te brengen, we bekijken of het mogelijk is om het publiek ook van op het strand mee te laten genieten. Uiteraard primeert de veiligheid dus het is nog even afwachten of we hiervoor toestemming krijgen van de brandweer. Hopelijk kunnen we op die manier toch deels tegemoet komen aan uw wensen.

Micheline

Vraag:

Aanpassingen tramhalte ter hoogte van het casino voor rolstoelgebruikers. De haltes aan de Greefplein en Krokodil zijn reeds aangepast maar aan het casino niet wat volgens mij wel de meest genomen halte van Middelkerke is.

Antwoord:

De aanpassing van de tramhalte werd reeds besproken met De Lijn. Voor de verdere afhandeling van het toegankelijk maken van de tramhalte thv het Casino is men momenteel nog aan het wachten op de technische aanbevelingen van De Lijn. Van zodra deze aanbevelingen binnen zijn kan dit project verder uitgewerkt worden.

Herman

Vraag:

Waarom staan er nog altijd geen watersproeiers ,om de voeten te kunnen reinigen aan de trappen van de zeedijk wanneer men uit het zand komt.

Antwoord:

Momenteel zijn er geen voetsproeiers voorzien op de zeedijk. Dergelijke sproeiers plaatsen zou een aanzienlijke kost zijn zeker als je bedenkt dat de huidige zeedijk vernieuwd zal worden. In het ontwerp voor de nieuwe zeedijk zijn deze voetsproeiers wel voorzien.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke