Brandweermannen en -vrouwen gezocht

Een hart voor hulpverlening? Dan ben je misschien wel meer brandweer dan je denkt en is het werken als vrijwilliger bij de brandweer wel iets voor jou. Hulpverleningszone 1 zoekt jou! Geen uitzonderlijke helden of bovenmenselijke sporters, maar wel gemotiveerde mensen die graag helpen waar ze kunnen. In een team dat voor elkaar door het vuur gaat.

HULPVERLENINGSZONE 1

Hulpverleningszone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Vanuit deze brandweerposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij noodgevallen. De posten binnen Zone 1 zijn Blankenberge, Brugge, De Haan-Wenduine,  Gistel, Knokke-Heist, Middelkerke, Oostende, Oostkamp en Torhout. De voorposten bevinden zich in Brugge en in Ruddervoorde. We zijn op zoek naar vrijwilligers binnen alle posten, uitgezonderd Post Brugge en Post Oostende. Voor alle posten wordt een wervingsreserve aangelegd.

Belangrijk! Als vrijwillig brandweerman/-vrouw dien je op het moment van je benoeming als vrijwilliger binnen een straal van 5 km in vogelvlucht te wonen van de brandweerpost. Uitzonderingen hierop zijn de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende. Hiervoor dien je maximaal op 13 km te wonen. In de posten Brugge, Knokke-Heist en Oostende dien je op het moment van je benoeming ook ingeschakeld te kunnen worden als vrijwillig brandweerman/vrouw-ambulancier (m/v) en je badge DGH behaald te hebben.

Als vrijwillig brandweerman/-vrouw dien je je voldoende beschikbaar te kunnen stellen. Indien je nog geen brevet van brandweerman behaald heb, dien je heel wat tijd te investeren in je basisopleiding. Meer info via http://ikwordbrandweer.be/nl/brandweeropleiding. Daarnaast dien je je ook beschikbaar te  stellen voor je brandweerpost.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de EER of Zwitserland
 • Je bent ten minste 18 jaar oud
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten
 • Je bent houder van een rijbewijs B
 • Je bent houder van een geldig FEDERAAL GESCHIKTHEIDSATTEST (info om dit attest te behalen vind je via www.ikwordbrandweer.be). Het  personeelslid van een hulpverleningszone wordt geacht te hebben  voldaan aan deze voorwaarde. Ook personen die reeds opgenomen zijn in een geldende wervingsreserve van één van de respectievelijke steden en gemeentes van Zone 1 worden eveneens geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde.

Opmerking: Om als vrijwillig stagiair in de Posten Knokke-Heist, Brugge en Oostende benoemd te kunnen worden dien je je badge DGH behaald te hebben.

FUNCTIEBESCHRIJVING

De functiebeschrijving bevindt zich in bijlage. In de posten Knokke-Heist, Brugge en Oostende dien je ook de functie van ambulancier-hulpverlener uit te oefenen.

PROCEDURE

De selectieprocedure bestaat uit een vergelijkend mondelinge proef bestaande uit twee delen.

 • In een eerste gesprek wordt je motivatie, zicht op de functie-inhoud, inzetbaarheid en je overeenstemming met de functiebeschrijving nagegaan. Je dient 50 % te behalen om toegelaten te worden tot het volgend onderdeel.
 • In het tweede deel worden de competenties resultaatgerichtheid, samenwerken, communiceren en inlevingsvermogen, kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn nagegaan. Om te slagen dien je 50 % te behalen op dit onderdeel.

Je dient in totaal 50 % te behalen om opgenomen te worden in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is 2 jaar geldig. Kandidaten worden  gerangschikt in de wervingsreserve volgens de behaalde score.

De mondelinge selectieonderdelen worden georganiseerd vanaf de tweede helft van september 2020.

Om aangesteld te kunnen worden dien je medisch geschikt bevonden te worden. In dit medisch onderzoek wordt onder meer je algemene fysieke fitheid getest.

Het eliminerend medisch onderzoek gaat (onder voorbehoud van het aantal kandidaten) door vanaf november 2020.

STAGE & OPLEIDING

Iedere benoeming begint met een stage. Deze stage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van brandweerman en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van brandweerman. Voor de posten Knokke-Heist,  Brugge en Oostende dien je eveneens je badge DGH behaald te hebben om benoemd te kunnen worden.

Als stagiair verdien je 13,39 EURO (bruto geïndexeerd) per uur. Na de stage verdien je € 15,43 EURO (bruto geïndexeerd) per uur. Dit uurloon stijgt naarmate je meer anciënniteit opbouwt. De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet van
brandweerman.

HOE SOLLICITEREN?

Mail je kandidatuur naar vacatures@zone1.be of verstuur dit per brief tav vacatures – zone 1, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp. Om geldig te solliciteren dienen volgende documenten ten laatste op 17 september 2020 in ons bezit te zijn:

 • Curriculum vitae
 • Kopie federaal geschiktheidsattest (of bewijs dat men geslaagd is)
 • Kopie rijbewijs B (voor- en achterzijde)
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 24 september 2020)

Indien je reeds tewerkgesteld bent als brandweerman/-vrouw bezorg dan een bewijs van tewerkstelling bij je huidige zone. Je hoeft dan geen federaal geschiktheidsattest te behalen.

VRAGEN?

Voor het verkrijgen van meer informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan je contact opnemen met vacatures@zone1.be of op het telefoonnummer 050/68 19 42 of het telefoonnummer 050/68 17 33.

 

 

 

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke