Laat het gras maar groeien... of toch liever niet?

De eerste warme dagen zorgen voor een explosieve groei van het gras en de kruiden op de gemeentelijke wegbermen. Binnenkort wordt het tijd om de bermen te maaien. Om de streekeigen planten de kans te geven om zich voort te planten, werd het maaien van de bermen gereglementeerd. Een eerste maaibeurt mag pas starten vanaf 15 juni, een tweede maaibeurt vanaf 15 september. Om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen, mag er wel een zogenaamde veiligheidssnede uitgevoerd worden. Dat betekent dat de eerste meter van de wegberm op een vroeger tijdstip mag gemaaid worden om de zichtbaarheid en de veiligheid van de weggebruikers te garanderen. Vroeger werd die veiligheidsmaaibeurt nogal breed gezien en werden de meeste bermen eigenlijk vroeger gemaaid dan volgens het reglement de bedoeling was. Vanaf dit jaar zal langs gemeentewegen enkel een veiligheidssnede uitgevoerd worden op kruispunten en andere plaatsen waar de lange vegetatie echt een veiligheidsprobleem dreigt te vormen. 

Langs de grote gewestwegen wordt een andere aanpak gehanteerd. Die bermen worden namelijk niet door de gemeentelijke groendienst onderhouden maar door een aannemer in opdracht van het Vlaams Gewest.

Waar de groendienst grachten moet ruimen om een vlotte afwatering te verzekeren, wordt de volledige gracht wel vooraf gemaaid. Dat is nodig om de ruimingswerken kwalitatief te kunnen uitvoeren. Dat zal binnenkort gebeuren in Wilskerke, langs de Fleriskotstraat ter hoogte van de Kavelweg.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke