Landbouwers, vergeet je seizoenarbeiders niet te registreren!

Jaarlijks worden duizenden seizoenarbeiders in de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector tewerkgesteld. Dit jaar vormt daarin geen uitzondering. Wel is dit jaar op zich een uitzondering. De seizoenarbeiders zijn namelijk afkomstig uit diverse landen die, op basis van de reisadviezen van de FOD Buitenlandse Zaken, een uiteenlopende kleurencode krijgen toebedeeld. Een plotse en grootschalige instroom van buitenlandse seizoenarbeiders uit landen of regio’s met een oranje of rode reiscode verhoogt het risico op bijkomende besmettingshaarden van het coronavirus COVID-19.

Daarom nam waarnemend gouverneur Anne Martens op 6 augustus 2020 een politiebesluit, met onmiddellijke uitvoerbaarheid. Dit besluit vermeldt een aantal verplichtingen om eventuele gezondheidsrisico’s, verbonden aan de nakende seizoenarbeid, onder controle te houden:

  • Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode GROEN krijgt en zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten hun temperatuur laten nemen door de werkgever bij aankomst. Bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen moet meteen een arts worden geraadpleegd.
  • Seizoenarbeiders afkomstig uit het buitenland die afkomstig zijn uit een land of gebied dat door het ministerie van Buitenlandse Zaken de kleurcode ORANJE OF ROOD krijgt en die zich inschrijven in de provincie West-Vlaanderen moeten zich meteen bij aankomst in de provincie laten testen op coronavirus COVID-19 en in afwachting van het resultaat in quarantaine gaan.
    Om de verplichte testing op het coronavirus COVID-19 vlot te laten verlopen is een accurate inventaris essentieel. Op basis van deze inventaris wordt dan de noodzakelijke testcapaciteit berekend.

    Gelieve vóór 10 augustus 16.00u. contact op te nemen met de dienst landbouw (economie@middelkerke.be) om deze informatie te bezorgen.

 
  • De werkgevers moeten dagelijks de temperatuur nemen van hun ingeschreven seizoenarbeiders, deze registeren en bij verhoogde temperatuur of duidelijke ziektesymptomen meteen een arts raadplegen.
  • De seizoensarbeiders moeten in dezelfde, vaste groepen van maximaal 10 personen worden tewerkgesteld. Indien er bij iemand een hoge temperatuur wordt vastgesteld of er een vermoeden van besmetting is, moet de groep van 10 in afwachting van het testresultaat afgezonderd worden.

De maatregelen zijn van kracht vanaf 6 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020. Je kan het volledige politiebesluit hier nalezen.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke