Maatregelen kerkelijke vieringen in tijden van corona

De verspreiding van het coronavirus verplicht alle overheden en instellingen van ons land tot uiterste voorzichtigheid. Ook de katholieke Kerk wil een verdere verspreiding van het coronavirus voorkomen.  Daarom hebben de bisschoppen van België op maandag 23 maart 2020 beslist om de schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen te verlengen tot en met 19 april. Pas wanneer zowel de burgerlijke als de kerkelijke overheden daartoe de toelating geven, zullen opnieuw publieke kerkelijke vieringen kunnen plaatsvinden. Ze nemen deze maatregelen in overeenstemming met de voorstellen en het voorbeeld van paus Franciscus over mogelijke aanpassingen in de viering van de komende paastijd.

Goede week

Alle liturgische diensten van de Goede Week (van Palmzondag 5 tot Pasen 12 april 2020) worden geschorst.

Er worden dit jaar geen palmtakken gezegend en verspreid.

Biecht en paasplicht

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden.

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn ‘paasplicht’ vervullen

Door te doen wat wel kan:

  • bidden thuis, alleen of met het gezin
  • de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen
  • zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

Dopen en huwelijken

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. De bisschoppen nemen deze beslissing met alle begrip voor de ontgoocheling bij wie hun huwelijk of het doopsel van hun kind zorgvuldig hebben voorbereid en intens ernaar verlangen.

Communie en vormsel

Rond de vieringen van de eerste communie en het vormsel in de federatie Middelkerke-Spermalie is het nu te vroeg om hierover een definitieve beslissing te nemen. De bisschoppen zullen zo snel mogelijk en van zodra de maatregelen van de regering dit toelaten daarover de nodige informatie verstrekken.

Kerken open voor individuën

De kerkgebouwen blijven open voor individueel gebed en bezinning. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder de ‘veilige afstand’.

Broederlijk Delen

De bisschoppen roepen de gelovigen op onverminderd solidair te zijn met volken of landen in nood, en hun jaarlijkse gift te storten via overschrijving.

Storten via BE12 0000 0000 9292.

Klokken als steun voor orde- en hulpdiensten om 20.00 u.

De bisschoppen sluiten zich aan bij alle blijken van dank en waardering die de bevolking richt tot al wie zich inzet voor de strijd tegen het coronavirus: artsen en verpleegkundigen, orde- en hulpdiensten, beleidsvoerders en hun administraties. In de federatie Middelkerke-Spermalie sluiten we aan bij deze oproep en laten we de klokken van de Sint-Willibrorduskerk luiden na het applaus om 20 uur.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke