Oproep tot kandidaatstelling strandconcessie bungee trampoline

Het Gemeentebestuur van Middelkerke is op zoek naar kandidaten die een strandconcessie met  bungee trampolines wil uitbaten. 

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis dat twee strandconcessies voor het plaatsen en exploiteren van bungee trampolines open verklaard worden.

Het aanbod moet onder gesloten dubbele omslag en bij aangetekende en ondertekende brief ingediend worden ter attentie van het college van burgemeester en schepenen – Gemeentehuis, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs op het gemeentebestuur uiterlijk op 28/02/20120 (om 12u00).

Bijkomende informatie is te bekomen bij de afdeling managementondersteuning - Tom Vandenhouweele / Gwendoline Sennecaut - 059/31.30.16

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke