Wijzigingen donatie van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden

In België wordt iedereen verondersteld in te stemmen met de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na zijn of haar overlijden.

Dit tenzij:

 • Je dit uitdrukkelijk geweigerd hebt tijdens je leven
 • Je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich na je overlijden hiertegen verzetten

Wil je dat je laatste wil omtrent het doneren van organen gerespecteerd wordt? Dan kan je dit laten registreren via de vernieuwde 'verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal'.

Nieuw

Nieuw is dat er voortaan 4 beslissingen zijn die je met deze wilsverklaring kan laten vastleggen:

 • Orgaandonatie voor transplantatie (weggenomen organen worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten)
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie (weggenomen weefsels worden alleen gebruikt voor transplantatie bij mensen die hierop wachten)
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek

Je kan er telkens voor kiezen om:

 • Verzet aan te tekenen
 • Uitdrukkelijk toe te stemmen
 • Een eerdere wilsverklaring in te trekken

Vanaf 1 juli 2020 kan je ook bij je huisarts terecht hiervoor of kan je het zelf online registreren.

Hoe registreren?

 • Online via de website www.mijngezondheid.be VANAF 1 JULI 2020
 • Bij je huisarts VANAF 1 JULI 2020
 • Ga langs bij de dienst burgerzaken

Breng je identiteitskaart mee en het ingevulde modelformulier met je verklaring.

Er zijn ook blanco formulieren te verkrijgen bij de dienst burgerzaken.

Na het voltooien van de registratie krijg je het formulier en een ontvangstbewijs mee naar huis.

Opgelet: minderjarigen en personen die niet in staat zijn om hun wil alleen uit te drukken, moeten altijd via de dienst burgerzaken.

Ook bekwame minderjarigen (vanaf 12 jaar) kunnen een wilsverklaring afleggen.
De ouders of voogd van minderjarigen die niet bekwaam zijn, kunnen voor de minderjarige enkel verzet tegen donatie aantekenen.
Een meerderjarige die niet bekwaam is, kan enkel verzet laten uitdrukken door zijn wettelijke vertegenwoordiger of voorlopige bewindvoerder (of naaste verwant als er geen vertegenwoordiger of bewindvoerder is aangesteld).

De registraties worden bijgehouden in een databank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (bevoegd voor donatie organen voor transplantatie) en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG - bevoegd voor donatie menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie, vervaardiging van geneesmiddelen en onderzoek) geregistreerd.

Meer info

www.beldonor.be en www.fagg.be

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke