Eindelijk! Werken #mkpromenade echt gestart

Maandag 18 januari, 9.30 u. ’s ochtends. Een graafmachine van aannemer Verhelst NV schept een lading zand op het strand van Westende weg. Op zich geen wereldschokkende actie, ware het niet dat dit de eerste werkzaamheden zijn voor de realisatie van de nieuwe zeedijk van Westende. De aanleg van de eerste grasdijkzone is de eerste fase in dit sleutelproject van het Middelkerkse beleidsplan en het Masterplan Kustverdediging van het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK). Op 30 juni 2023 zal de volledige Westendse zeedijk getransformeerd zijn in #mkpromenade: een beschermende, zonovergoten en groene promenade in een toeristische topregio.

Eerste fase: eerste grasdijkzone

De realisatie van #mkpromenade verloopt in drie fasen. Tot 30 juni 2021 is de zone tussen de Oceaanlaan en de Noordzeelaan aan de beurt. Daar komt de eerste grasdijkzone: het strand krijgt een ander profiel en een helmgraszone. Daarnaast legt de aannemer nieuwe wandelpaden op het strand aan en verdwijnt het sanitaire blok aan de Flandrialaan. “Tussen nu en begin maart vinden de werken vooral op het strand plaats”, zegt schepen voor openbare werken Dirk De Poortere. “We verwachten weinig impact. Begin maart start aannemer Stadsbader met de renovatie van de eigenlijke zeedijk, zowel bovenbouw en riolering. Die werken zijn natuurlijk iets ingrijpender, maar zoals altijd trachten we de impact tot een absoluut minimum te beperken, zeker op de zeedijk. Voor het zomerverlof 2021 moet deze fase klaar zijn.”

Slimme combo van twee bouwprincipes

Het project moet van de zeedijk een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke promenade maken. Hoofdontwerper Philip Moyersoen legt nog eens uit hoe dat gebeurt: “De grasdijk moet storende effecten van extreme weersomstandigheden beter beheersen. Het nieuwe strandprofiel en de helmgraszones kunnen opwaaiend zand en een onstuimige zee op natuurlijke wijze opvangen. Bijkomend pluspunt: de groene zone geeft het strand een mooie natuurlijke uitstraling, zonder tekort te doen aan de strenge eisen die MDK oplegt rond kustveiligheid. Die grasdijk wordt echter niet overal aangelegd. “Neen dat klopt”, vervolgt Philip. “In de toeristische centrumzone, tussen de Noordzeelaan en het Rauschenbergplein bouwen we een golfdempende uitbouw (GDU). Dat is een zeedijk in twee niveaus. De bestaande zeedijk krijgt er naast een nieuwe bovenlaag een lagere verdieping bij die de kracht uit eventuele zware golfslag weghaalt. Maar de GDU wordt ook een extra wandeldijk, dicht op het strand en sneller in de zon. De derde projectzone wordt dan weer een grasdijk”, besluit Philip. Het ontwerp van de nieuwe zeedijk creëert daarnaast meer vrije ruimte en meer zonuren. Ook voor de horecaterrassen. Comfortabele, mooie dienstgebouwtjes en meer toegangspaden naar het strand verhogen de belevingswaarde.

Masterplan Kustveiligheid van de Vlaamse overheid

Het plan voor #mkpromenade is niet alleen ingegeven door de sterke innovatienood die in Westende heerst. “Voor ons agentschap is de bescherming van de kust en het hinterland tegen stormvloeden prioritair,” vertelt projectingenieur Niels Vanmassenhove (MDK). “Net als op andere plaatsen langs de kust werken we hier samen met de gemeente om er ook een esthetisch mooi geheel van te maken. #mkpromenade zal Westende optimaal beschermen tegen stormvloeden. Het innovatieve karakter zit in de aanleg van de grasdijk volgens het duin-voor-dijk principe. Net zoals een klassieke stormmuur die de kustzone beschermt tegen overstromingen, maar dan met oog voor groen én met een recreatieve meerwaarde.”

Hefboom voor Westende-Bad

Voor burgemeester Jean-Marie Dedecker is #mkpromenade een absoluut sleutelproject in het Middelkerkse beleidsplan. “De nieuwe zeedijk moet Westende niet alleen beter beschermen bij zwaar weer, het moet de gezellige badplaats een nieuwe toeristische en economische impuls geven. Ik hoorde dat de economische activiteit in Nederlandse badsteden met gelijkaardige projecten snel groeit. Ik hoop voor een gelijkaardig scenario hier in Westende. Weet ook dat we hier al ferme inspanningen doen om de kwaliteit van de woningen op te krikken, het veiligheidsgevoel te verhogen en degelijke handelaars aan te trekken. De nieuwe zeedijk moet al die processen helpen. Geloof me: Westende-Bad wordt weer een stralende parel aan de kust.”

Duurzame schakel in toeristische topregio

Spreekt voor zich dat een nieuwe strook zeedijk ook positief is voor de toeristische aantrekkingskracht van de kust. "Met de komst van een groene zeedijk slaat Westende verschillende vliegen in één klap", zegt Vlaams minister van Omgeving en Toerisme Zuhal Demir. "Westende wordt beter beschermd tegen de gevolgen van de klimaatverandering en, naast zon, zee en strand, haalt de badstad een extra troef in huis om toeristen te overtuigen hun vakantie er door te brengen." De minister volgt de ontwikkeling van het project trouwens op de voet.

Hoe ziet de langere termijn van de werken eruit?

Iedere projectfase loopt tussen september en juni van het daaropvolgende kalenderjaar. De tweede fase, tussen de Noordzeelaan en het Rauschenbergplein, start in september 2021 en zal waarschijnlijk nog een stukje tot in de derde fase doorlopen. De derde en laatste fase duurt van september 2022 tot 30 juni 2023 en transformeert de zeedijk tussen het Rauschenbergplein en het Grand Hotel Bellevue in de tweede grasdijkzone.

“In de zomermaanden wordt niet gewerkt”, stelt schepen De Poortere. “Onze aannemers zullen de fases zo fijn mogelijk afwerken zodat de normale, zomerse dijkactiviteiten niet in het gedrang komen. Akkoord, in de komende drie lentes ga je nog veel werfactiviteit zien, maar daar moeten we met zijn allen door. Geen lekkere omelet zonder het ei te breken.”

Een nieuwe zeedijk… klinkt duur

Is dat niet enorm duur zo’n zeedijk renoveren? Stijn Gussé en Jurgen De Meyere volgen voor de gemeente Middelkerke dit project dagelijks op en bewaken ook het projectbudget. “Mocht je de zeedijk op ‘traditionele’ wijze renoveren zou je 70% meer budget nodig hebben dan nu. Niet alleen de bouwaanpak is duurzaam, dat is het budget ook”, zegt Stijn. “Uiteraard blijft het een aanzienlijke kost: de gemeente Middelkerke investeert hier rond de 15 miljoen euro, maar we krijgen ook steun van het Interreg 2 seas – mers - zeeën – SARCC project van de Europese Unie en het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust dat instaat voor het aspect kustveiligheid”, vult Jurgen aan. 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke