Fietsverbod op zeedijk aangepast

Het gemeentebestuur past het eerder aangekondigde ‘fiets- en grotebillenkarrenverbod’ op de zeedijk na tussentijdse evaluatie aan: de einddatum wordt vervroegd naar 31 augustus en de zones waar fietsverbod geldt worden kleiner.

Kortere periode

Het fietsverbod zoals het nu is, blijft gehandhaafd tot 31 augustus in plaats van tot 30 september.

Kleinere verbodszones 

Ook de verbodszones worden kleiner en dat met onmiddellijke ingang: “In Westende krimpt de verbodszone naar de dijkstrook tussen de Noordzeelaan en de Priorijlaan. In Middelkerke wordt dat tussen het Arthur De Greefplein en de Prosper Poulletstraat. 

Het aangepaste fietsverbod verandert niets aan de toegelaten ‘voortbewegingstoestellen’ zoals go-carts en steps. In de zones waar een fietsverbod geldt zijn enkel kleine go-carts (maximum 2 personen) en steps toegelaten.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke