Maatregelen vogelgriep opgeheven (update 6 april)

Minister van landbouw David Clarinval heeft op advies van het FAVV beslist om vanaf 6 april het ophokken van pluimvee en vogels bij particuliere houders op te heffen.

Deze ophokverplichting was in november 2020 opgelegd omwille van de besmettingen met hoogpathogene vogelgriep die in en rond ons land waren vastgesteld bij wilde vogels en bij gehouden pluimvee. In de afgelopen weken is de situatie dermate gunstig geëvolueerd dat de maatregel nu kan opgeheven worden.

Ik benadruk dat deze gunstige evolutie niet betekent dat het vogelgriepvirus al volledig verdwenen is uit de wilde vogels. Ons land ligt op dit ogenblik op de grens van de probleemzone voor vogelgriep in Europa. Dat betekent dat er waarschijnlijk nog virus aanwezig is bij wilde vogels in ons land, maar het risico op besmetting van gehouden pluimvee en vogels is wel voldoende afgenomen om het ophokken op te heffen.

Let wel, net omwille van dit restrisico:

  • blijft het voor alle pluimvee- en vogelhouders, dus ook de particuliere houders, voorlopig verplicht om hun dieren binnen of onder netten te voederen, zodat

wilde vogels niet door het aanwezige voeder worden aangelokt;

  • worden de andere voorzorgsmaatregelen, in begrepen het ophokken van pluimvee op pluimveebedrijven, voorlopig nog niet versoepeld.

U kan meer informatie terugvinden op de volgende webpagina:
www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Ik weet dat de ophokverplichting niet door alle hobbyhouders enthousiast werd onthaald en dat de controle op het naleven van deze maatregel uw diensten en politiediensten bijkomend belast heeft in wat omwille van de covid-problematiek al moeilijke maanden waren. Ik hou er dan ook aan om u en uw diensten van harte te bedanken voor de inzet om de bevolking correct te informeren en de maatregelen zo goed en zo kwaad mogelijk te laten naleven.

Meer info over de vogelgriep (site FAVV)

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke