Corona subsidie voor erkende sportclubs met jeugdwerking

Corona subsidie sportclubs

De sectoren cultuur, jeugd en sport werden zwaar getroffen door de corona-crisis.

Om de lokale besturen te helpen om die sectoren bij te staan, stelde de Vlaamse Regering hen in 2020 éénmalig een bedrag ter beschikking via het gemeentefonds.

De gemeente Middelkerke besliste om dit fonds aan te wenden om alle erkende sportclubs met jeugdwerking een corona-subsidie uit te keren.
Dankzij deze subsidie konden de betrokken clubs hun leden van vorig sportjaar (2019-2020) de helft van hun lidgeld terugbetalen.

In Middelkerke kregen in totaal 14 sportclubs een corona-subsidie.   Turnclub MTV Sirene was één van deze clubs. Hun leden kregen dankzij dit fonds nog een leuk extraatje in de vorm van een T-shirt.

Foto werd genomen in de nieuwe gymhal in Lombardsijde samen met schepen van Sport Henk Dierendonck en Josiane Keirsebilck (bestuurslid MTV Sirene).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke