Meer take-away-tafels in Middelkerke

Plan je ook een weekendje in Middelkerke? Om de potentiële volkstoeloop in de komende periode en de verlengde lenteweekends te beheersen, worden de aanwezige horecaterrassen op de zeedijk tijdelijk openbaar domein. Het gemeentebestuur plaatst er extra gemeentelijk meubilair om maximale take-away-ruimte te creëren. De regeling gaat in vanaf 1 mei en blijft geldig tot de federale overheid de terrassen van de horeca weer opent.

Geen terrasmaatregel

De horecauitbaters blijven gebonden aan de geldende regeling rond raamverkoop en take-away. Dus  geen alcohol zonder maaltijd en de aangeboden dranken moeten in een afgesloten ‘verpakking’. De uitbaters bedienen niet op de terrassen, want de terrassen maken geen deel uit van de horecazaak die take-away aanbieden. Daarom kunnen ze geen verplichte consumptie eisen en blijft hun aanbod beperkt.

Op de terrasruimte mag enkel gemeentelijk materiaal staan. Gemeentelijke vrijwilligers staan in voor regelmatige ontsmetting.

Uiteraard rekent het gemeentebestuur op het gezond verstand van de gebruikers om de beschikbare tafels en stoelen netjes te houden.

Volstrekt wettelijk

Deze schorsing van de terrasvergunningen is volstrekt wettelijk. De burgemeester is op ‘zijn’ grondgebied verantwoordelijk voor de openbare orde. De grond waarop de terrassen zich bevinden is openbaar domein. De burgemeester heeft dus het recht om die grond ‘op te eisen’ wanneer hij acht dat de openbare orde, of de volksgezondheid in het gedrang komt.

In overleg met horeca

Het gemeentebestuur benadrukt dat deze maatregel in overleg met de lokale horecasector is uitgevaardigd. Van zodra de coronamaatregelen een opening van de horecaterrassen toelaten, trekt het gemeentebestuur de schorsing van de terrasvergunningen opnieuw in.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke