Bericht van openbaar onderzoek Afschaffing buurtweg ‘Sentier nr. 13’

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Middelkerke brengt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en latere wijzigingen ter kennis van de bevolking dat een openbaar onderzoek geopend wordt betreffende de afschaffing van de buurtweg ‘Sentier nr. 13’. De goedkeuring tot opstarten van de procedure tot afschaffing van buurtweg ‘Sentier nr. 13’ werd verleend door de gemeenteraad in zitting van 14/04/2016.

Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis van Middelkerke, Spermaliestraat 1 – 8430 Middelkerke, dit vanaf 25 juli tot en met 23 augustus tijdens de openingsuren.

De bezwaren en opmerkingen waartoe dit dossier aanleiding kan geven dienen schriftelijk medegedeeld te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Spermaliestraat 1 te 8430 Middelkerke ten laatste op 23 augustus 2016 om 12.00 uur.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke