Animator sport (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Je staat in voor het lesgeven en/of begeleiden van sportpromotionele acties en activiteiten.

Daarnaast help je mee bij het verzorgen van de sportanimatie van de activiteiten, georganiseerd door de sector sport.

Voorwaarden?

 • Minstens diploma hoger secundair onderwijs.
 • Voldoen aan één van de volgende categorieën, waarbij categorie 1 voorrang heeft op categorie 2
  • Categorie 1:
   • ofwel houder zijn attest en geslaagd zijn eerste jaar bachelor of master in de lichamelijke opvoeding of kinesitherapie
   • ofwel gediplomeerd in één van volgende opleidingen:
    • onderwijzer
    • BLOSO-opleiding – Vlaamse Trainersschool:
    • Bewegingsanimator
    • Jogbegeleider
    • Initiator (minimum 1 module)
    • Instructeur
    • Trainer
  • Categorie 2 (enkel indien onvoldoende kandidaten van categorie 1):
   • ofwel ervaring hebben als sportlesgever, te bewijzen met een attest van de sportclub
   • ofwel in opleiding zijn voor de diploma’s of attesten bedoeld in categorie 1
   • ofwel diploma sporthumaniora in bezit hebben
 • Minstens 18 jaar zijn de dag van indiensttreding.
 • Geschikt bevonden worden.

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

 • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
 • Uittreksel uit het strafregister model 2 (of volmacht via invuldocument 2)
 • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
 • Afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën