Bediende bibliotheek (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Als bibliotheekmedewerker voer je volgende taken uit op klantvriendelijke wijze:

  • onthaal - , balie - en infotaken
  • verrrichten van ontleningswerkzaamheden
  • terugplaatsen ingediende objecten

Voorwaarden?

  • Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
  • Geschikt bevonden worden in een selectieproef (mondeling gesprek)

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

  • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
  • Uittreksel uit het strafregister (of volmacht via invuldocument 2)
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën