Bediende parkeerbeheer (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Je staat in voor de controle en het uitschrijven van retributies inzake betalend parkeren.

Daarnaast kan er verwacht worden van je dat je:

  • informatie geeft m.b.t. het betalend parkeren
  • feiten vaststelt die aanleiding geven tot gemeentelijke belastingen (strandhuisjes, terrassen, kampeerterreinen, bezetting openbaar domein)

Voorwaarden?

  • Ten minste 18 jaar zijn op de dag van indiensttreding
  • Geschikt bevonden worden
  • Bereid zijn tot weekendwerk

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

  • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
  • Uittreksel uit het strafregister (of volmacht via invuldocument 2)
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën