begeleider buitenschoolse kinderopvang

Wat houdt de functie in?

Als IBO-begeleider sta je in voor de buitenschoolse opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar. Hierbij werk je activiteiten uit om te spelen met de kinderen. Daarnaast heb je ook voldoende aandacht voor hygiëne en verzorging van de kinderen en hun omgeving.

Je bent ook voldoende communicatief om op een vriendelijke manier informatie te geven en te verkrijgen van de ouders.

De functiebeschrijving zit als bijlage bij deze infokaart.

Aan wat moet je voldoen?

Diplomavereiste

 • houder zijn van een diploma of getuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau C of D.

Andere voorwaarden

Niveau C:

 • houder zijn van een kwalificatiebewijs vereist voor begeleiders buitenschoolse opvang Kind en Gezin

OF

 • houder zijn van een kwalificatiebewijs voor medewerkers en verantwoordelijken van kinderopvangvoorzieningen zoals bepaald in het Ministerieel besluit van 3 maart 2010 (BS 29 maart 2010) inzonder de artikelen 3 en 6

Niveau D:

 • in het bezit zijn van een diploma of getuigschrift van lager secundair onderwijs of gelijkgesteld
 • houder zijn van een kwalificatiebewijs vereist voor begeleiders buitenschoolse opvang Kind en Gezin

Aanvullende voorwaarden

 • Het bezit van een rijbewijs B wordt aanbevolen.
 • Bereid zijn tot het presteren van onregelmatige uren (variabel arbeidsrooster)

Wat bieden we?

Bezoldiging

 • Bruto maandloon C1: € 1.268,14 (25,34/38) aan 100%
 • Bruto maandloon D1: € 1.245,35 (25,34/38) aan 100%
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques (€ 7,50)
 • Woon-werkverkeer (fietsvergoeding en tussenkomst volgens wettelijke bepalingen inzake treinabonnement)
 • Gratis hospitalisatieverzekering bij een contract van minimum 1 jaar
 • Gunstige vakantieregeling
 • Lidmaatschap bij GSD-V – voordelen en kortingen sociale dienst

Hoe solliciteren?

Indienen

 Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma
 • Kopie rijbewijs B
 • Uittreksel strafregister model 2 (uiterlijk tegen de indiensttreding)

Gelieve te solliciteren voor zondag 21 oktober 2018.

Er kan gesolliciteerd worden:

 • per post

            Gemeentebestuur Middelkerke – personeelsdienst
            Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke

 • via e-mail

            personeel@middelkerke.be

Hoe verloopt de selectieprocedure?

Je zal uitgenodigd worden voor een gesprek op woensdag 24/10/2018 in de voormiddag.

Als deze datum niet zou passen geef dit dan zeker aan. Dan overlegt de jury of een ander moment mogelijk is.

Nog vragen?

Inhoudelijke vragen: Carla Leber, diensthoofd kinderopvang en onderwijs (059 31 30 16).

Andere bijkomende vragen: personeelsdienst  (059 31 30 16 - personeelsdienst@middelkerke.be).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën