Evenementen / toerisme (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Werkman/werkvrouw evenementen:

Je helpt mee bij de uitvoering van taken zoals:

  • het verspreiden van promotiedrukwerk voor evenementen en toeristische brochures
  • de op- en afbouw van evenementen
  • het uitvoeren van specifieke al dan niet horecagerelateerde taken tijdens evenementen
Bediende toerisme:

Je staat in voor onthaal - , balie - en infotaken en verricht hierbij secretariaatswerkzaamheden op een klantvriendelijke wijze.

Voorwaarden?

  • Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
  • Geschikt bevonden worden in een mondeling gesprek (voor bedienden)
  • rijbewijs B (enkel voor evenementen)

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

  • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
  • Uittreksel uit het strafregister (of volmacht via invuldocument 2)
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën