(Hoofd)monitor (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Als monitor ben je verantwoordelijk voor het opvangen van kinderen en/of jongeren door het aanbieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding tijdens vakantieperioden.

Hierbij sta je in voor het:

 • onthaal, opvangen en begeleiden van kinderen
 • plannen, voorbereiden en uitvoeren van activiteiten
 • onderhouden van contacten met de ouders
 • rapporteren aan de hoofdmonitor

Als hoofdmonitor ben je verantwoordelijk voor een speelpleinwerking met diverse monitoren die instaan voor de opvang van kinderen en/of jongeren.

Hierbij wordt er verwacht dat je:

 • een groep monitoren leidt en coacht
 • waakt over de goede werking van de speelpleinactiviteiten
 • rapporteert aan de verantwoordelijke jeugddienstwerker
 • mee instaat voor het onthaal, opvangen en begeleiden van kinderen

Voorwaarden?

Monitor:
 • Minstens 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • Geschikt bevonden worden in een selectieproef (mondeling gesprek)
 • Attest “animator in het jeugdwerk” – Vlaamse Gemeenschap ofwel erkend (voorlopig) brevet
 • OF diploma kinderverzorgster
 • OF 60 uur pedagogische en/of psychologische vorming in een erkende opleiding (VDAB/BSO/TSO/ASO)
 • OF 20 jaar oud, 3 jaar ervaring monitor/begeleider speelplein
 • OF 2 volle jaren ervaring leider in een erkende jeugdbeweging
 • Geschikt bevonden worden
Hoofdmonitor:
 • Idem voorwaarden monitor
 • Minstens 2 opeenvolgende seizoenen als monitor gewerkt hebben waarin telkens 1 maand onberispelijke dienst als jeugdmonitor

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

 • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
 • Uittreksel uit het strafregister model 2 (of volmacht via invuldocument 2)
 • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
 • Afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift
 • Keuzeblad jeugdanimator

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën