Redders (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Als adjunct-hoofdredder lever je een belangrijke bijdrage voor een vlotte organisatie van de strandreddingsdienst. Hierbij sta je in voor de ondersteuning van de hoofdredder en vervangt deze bij afwezigheid. Daarnaast help je bij de organisatie van wekelijkse trainingen en sta je in voor het technisch onderhoud van het strandmaterieel. 

Als redder-postoverste lever je een belangrijke bijdrage voor een vlotte organisatie op jouw toevertrouwde reddingspost. Je krijgt een ruimere verantwoordelijkheid dan andere medewerkers van jouw post en staat in voor het opleiden van andere medewerkers. Daarnaast sta je in voor de bewaking van de badgasten en de veiligheid van strandrecreanten.

Als redder-aan-zee lever je een belangrijke bijdrage tot de beveiliging van de badgasten en strandrecreanten op zijn/haar toegewezen post. Je staat in voor de bewaking van badgasten.

Voorwaarden?

 • Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding (Kandidaten die op het ogenblik van de indiensttreding 17 jaar zijn kunnen hun kandidatuur indienen onder voorbehoud van de wijziging van de leeftijdsvoorwaarden in de lokale rechtspositieregeling.)

 • Adjunct-hoofdredder:

  • Geschikt bevonden worden in een mondelinge proef

  • Minstens 3 seizoenen waarin telkens 1 volle maand onberispelijke dienst als redder-postoverste of redder-aan-zee

  • Diploma of getuigschrift lager secundair onderwijs, brevet redder-aan-zee WOBRA

 • Redder-postoverste: Brevet redder-aan-zee WOBRA, attest postoverste OF (bij gebrek aan kandidaten) minstens 2 opeenvolgende seizoenen waarin telkens 1 volle maand onberispelijke dienst als redder-aan-zee
 • Redder-aan-zee: Brevet redder-aan-zee WOBRA, kandidaturen kunnen gesteld worden onder voorbehoud van het behalen van het brevet redder-aan-zee WOBRA of West-Vlaams hoger reddersdiploma (+attesten bijscholing)

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

 • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
 • Uittreksel uit het strafregister (of volmacht via invuldocument 2)
 • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
 • Afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift (indien reeds ervaring opgedaan al redder in een andere gemeente/stad gelieve op het invuldocument 1 te vermelden)
 • Medisch attest

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën