Redder-assistent zwembad (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Je staat in voor de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van de bezoekers en dit op een klantvriendelijke wijze. Je houdt hierbij toezicht in het zwembad en staat in voor de schoonmaak en het technisch onderhoud.

Voorwaarden?

  • Minstens 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
  • Brevet redder-aan-zee WOBRA, hoger reddersbrevet BLOSO en bijscholingsattest erkend door BLOSO, reddings- en reanimatietechnieken conform de Vlarem wetgeving

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

  • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
  • Uittreksel uit het strafregister model 2 (of volmacht via invuldocument 2)
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
  • Afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën