Werkman / werkvrouw (seizoenspersoneel)

Wat houdt de functie in?

Je voert de opdrachten uit die je krijgt van jouw ploegverantwoordelijke.

Hierbij ga je veilig en efficiënt te werk om alle taken tot een kwalitatief goed einde te brengen.

Je kan hierbij opteren om de taken uit te voeren in de dienst wegen en reinheid of de groendienst.

Voorwaarden?

  • Ten minste 17 jaar zijn de dag van indiensttreding
  • Bereid zijn tot weekendwerk (dienst wegen en reinheid)

Hoe solliciteren?

Je dient jouw kandidatuur ten laatste in op 28/02/2019. Kandidaatstelling kan per mail, per post of door afgifte in de personeelsdienst.

Jouw kandidatuur is pas geldig met volgende documenten:

  • Invuldocument 1: kandidaatstelling met aanduiden van periodes en voorkeuren
  • Uittreksel uit het strafregister (of volmacht via invuldocument 2)
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde

Meer informatie?

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht bij de personeelsdienst:

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën