1 Deskundige animatie

Hij/zij staat in om de bewoners alle kansen te geven om hun mentale, fysische en sociale mogelijkheden maximaal te benutten en te ontplooien, en om zich te oriënteren in de tijd en in hun sociale omgeving.
Hij /zij staat in om een aangename woon- en leefsfeer in het woonzorgcentrum te creëren.
Hij/zij is verantwoordelijk  voor het uitbouwen en evalueren van de visie van het woonzorgcentrum omtrent animatie en opstellen van een jaarplan.

Het betreft een aanwerving in halftijds contractueel verband (schalen functionele loopbaan en rang: BV1-BV3).

Beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige worden in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit), op voorwaarde dat deze beroepservaring relevant is voor de uitoefening van de functie.

Bijzondere voorwaarden

houder zijn van een diploma dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau B uitgereikt door een instelling voor hoger onderwijs in een afdeling van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan  of met een beperkt leerplan behorende tot het vakdomein ergotherapie

Er is een selectieproef voorzien (een schriftelijke en mondelinge proef, assessmentproef).

Bijkomende inlichtingen inzake voorwaarden en functiebeschrijving kunnen bekomen worden op de personeelsdienst (059 31 91 38 – personeelsdienst.welzijnshuis@middelkerke.be)

Kandidaturen

Dien je kandidatuur in

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke