2 Zorgkundigen (jobstudenten) voor “de Ril”

Het OCMW-bestuur zoekt 2 jobstudenten voor de betrekking van verzorgende/zorgkundige voor de periode van 15/07/2019 tot en met 14/08/2019.  De weddeschaal verbonden aan de functie van verzorgende is E1. De weddeschaal verbonden aan de functie van zorgkundige is C1.

Algemene voorwaarden

Diplomavoorwaarden

  • Verzorgende: Stage-ervaring hebben in het toedienen van hygiënische zorgen en ADL ondersteunende activiteiten
  • Zorgkundige :Houder zijn van een attest geslaagd in 1 jaar verpleegkunde of gediplomeerd verpleegkundige of registratie als zorgkundige.

Andere voorwaarden

  • Verzorgende: Minstens 18 jaar zijn op de dag van indiensttreding of worden in het jaar van indiensttreding. 
  • (Kandidaten die op het ogenblik van de indiensttreding 17 jaar zijn kunnen hun kandidatuur indienen onder voorbehoud van de wijziging van de leeftijdsvoorwaarden in de lokale rechtspositieregeling).
  • Zorgkundige:. Minstens 18 jaar zijn op de dag van indiensttreding of worden in het jaar van indiensttreding
  • (Kandidaten die op het ogenblik van de indiensttreding 17 jaar zijn kunnen hun kandidatuur indienen onder voorbehoud van de wijziging van de leeftijdsvoorwaarden in de lokale rechtspositieregeling).

Bewijsstukken

Om te bewijzen dat je aan de voorwaarden voldoet dien je volgende bewijsstukken in te dienen:

  • Uittreksel uit het strafregister (Opgelet: zelf aan te vragen bij het gemeente-/stadsbestuur van uw woonplaats of volmacht invullen voor inwoners van Middelkerke).
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
  • Desgevallend afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift

Het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken geeft nietigheid aan jouw kandidatuur. Let wel, je kandidatuur wordt, onder voorbehoud van bewijsstuk aanvaard, indien je bezig bent met een cursus te volgen voor het behalen van het nodige brevet, diploma enz.…

Functiebeschrijving

Download de functiebeschrijving

Practica selectieproef

Je neemt zelf contact op met de zorgcoördinator van het WZC (059 31 92 82 of email: ann.ramon@middelkerke.be) om een afspraak te maken voor het mondeling gesprek.

Inlichtingen

Voor alle inhoudelijke en andere bijkomende inlichtingen kun je terecht op de personeelsdienst – Welzijnshuis te Middelkerke, Spermaliestraat 1 8430 Middelkerke (Dominique Devoldere – 059/31.30 16 – personeelsdienst.welzijnhuis@middelkerke.be).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke