Zorgkundige voor het woonzorgcentrum “de Ril”

Het Welzijnshuis Middelkerke gaat over tot het aanleggen van een werfreserve voor :

ZORGKUNDIGE voor het woonzorgcentrum “de Ril”

je functie

Warme zorg in een huiselijke sfeer, dat is wat “de Ril” wil bieden aan personen met een zware zorgbehoefte en/of dementie.  Onze aandacht gaat uit naar de persoonlijke noden en verlangens van onze bewoners en hun familie.

Ons huis telt 78 kamers verdeeld over 5 leefgroepen

Als zorgkundige sta je in voor het uitvoeren van zorgkundige en begeleidende taken.
Je staat in voor het begeleiden en optimaal verzorgen van de bewoners op fysiek en psychosociaal vlak in de verschillende fasen van het zorgproces in een thuisvervangende woonomgeving

je profiel

Je bent houder van een diploma of studiegetuigschrift  van zorgkundige dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau C overeenkomstig bijlage 1 bij het rechtspositiebesluit gemeente- en Provinciepersoneel van 7 december 2007. Je beschikt eveneens over een visum voor het uitoefenen van het beroep van zorgkundige.

Je hebt een hart voor oudere personen

Je draagt zorg en handelt vanuit het levensverhaal en eigenheid van de bewoner, werkt belevingsgericht en op maat van de bewoner

Je kan in teamverband werken

ons aanbod

Het Welzijnshuis van Middelkerke zal overgaan tot de aanleg van een werfreserve voor zorgkundigen.  De selectiegesprekken zullen doorgaan op 2 mei 2018.

Wij bieden een gevarieerde en boeiende functie, aandacht voor vorming , opleiding en een aangename werkomgeving.

Het voltijds minimum bruto maandloon bedraagt  1.889,54 euro
Je loon wordt aangevuld met, een eindejaarstoelage, dubbel vakantiegeld, maaltijdcheques van 7,5 euro, fietsvergoeding van 0,23 euro/km, , een hospitalisatieverzekering en een gunstige verlofregeling. Nuttige anciënniteit wordt volledig overgenomen.

De geldigheidsduur van de wervingsreserve bedraagt ten hoogste 24 maanden .
Voor personeelsleden van het Welzijnshuis Middelkerke in  dezelfde functie blijft de werfreserve onbeperkt geldig.

Interesse?

Meer informatie over deze functie bij mevr. Ann Ramon, zorgcoördinator woonzorgcentrum ‘de Ril’, 059/1.92.82  (niet op vrijdag) of via mail : ann.ramon@middelkerke.be

Kandidaturen kunnen ingediend worden, samen met cv en afschrift van diploma tegen uiterlijk 16 april 2018 t.a.v. de OCMW  voorzitter Dirk Gilliaert, Sluisvaartstraat 17 te 8430 Middelkerke

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke

Categorieën