Ambulancier

Hulpverleningszone Zone 1 verenigt 17 gemeenten, 9 brandweerposten en 2 voorposten. Het grondgebied van Zone 1 gaat van Middelkerke naar Knokke-Heist tot Torhout. Vanuit de 9 brandweerposten en de 2 voorposten zorgen brandweerlieden en ambulanciers voor de preventie, de bescherming en hulp bij noodgevallen.

Momenteel worden er stappen ondernomen om een ambulancepost te versterken in de Post Middelkerke. Hiervoor zijn we op zoek naar bijkomende vrijwillige ambulanciers.

Profiel

Als vrijwillig ambulancier (m/v) kan je je voldoende engageren voor de functie. Dit zowel naar opleiding als tijdsbesteding.

Ervaring en/of affiniteit hebben met dringende geneeskundige hulpverlening (een geldige badge DGH bezitten, ervaring als ambulancier hebben, in het bezit zijn van het brevet hulpverlener-ambulancier of een bachelor verpleegkundige met erkenning BBT spoed en intensieve zorgen, enz.) geniet de voorkeur.

Op het moment van de uiterste inschrijvingsdatum dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Je bent Belg of burger van een ander land behorende tot de EER of Zwitserland
 • Je bent ten minste 18 jaar oud
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten
 • Je bent in orde met de dienstplichtwetten
 • Je bent houder van een rijbewijs B. Een rijbewijs C strekt tot aanbeveling.

Op het moment van aanwerving dien je te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Geslaagd zijn in de selectieprocedure
 • Voldoen aan de vereiste over taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • Op het moment van benoeming dien je te voldoen aan de woonplaatsverplichting. Dit betekent dat je op max 5 km in vogelvlucht van de ambulancepost Middelkerke dient te wonen.

Functiebeschrijving

Als hulpverlener-ambulancier (m/v) ruk je uit voor medische urgenties en voor bijstand aan de brandweer bij zware interventies.  Je vervult zo een cruciale rol in de operationele werking van de brandweer en de dringende geneeskundige hulpverlening in de zone.

Als hulpverlener-ambulancier (m/v) maak je deel uit van een belangrijke schakel in de keten van dringende geneeskundige hulpverlening. Je werkt in een beperkt team. Je kan doortastend en zelfstandig handelingen stellen. Daarnaast beschikt je over een goed inlevingsvermogen en heb je een bijzondere aandacht voor medische hygiëne en preventie.

Ter voorbereiding sta je als hulpverlener-ambulancier in voor het onderhoud van de ziekenwagen. Je zorgt dagelijks dat de inventaris in orde is en dat waar nodig aanvullingen worden gedaan. Je staat ook in nauw contact met de materiaalverantwoordelijke om zo steeds voldoende materiaal in voorraad te hebben.

Als hulpverlener-ambulancier vervoer je niet alleen een slachtoffer, je behandelt het slachtoffer volgens je kennis en kunde. Je brengt ook zeer belangrijke informatie van de plaats van het noodgebeuren naar het ziekenhuis over. Aangezien je vaak in contact komt met burgers in nood maar ook met artsen en verpleegkundigen van andere instellingen, bepaal je mee het gezicht van de zone en blijft je in alle omstandigheden begripsvol en tactvol.

Als hulpverlener-ambulancier zorg je dat je continu bijgeschoold bent en blijf je op de hoogte van nieuwe werkwijzen en richtlijnen.

Selectieprocedure

De selectieprocedure bestaat uit een eliminerende praktische proef en een eliminerende mondelinge proef.

Praktische proef op 50 punten: 

Deze proef bestaat uit onder meer een aantal praktische opdrachten met betrekking tot de basishandelingen van eerste hulpverlening.
Dit deel bestaat uit een aantal onderdelen:

Een eliminerende hef- en of tilproef: Kandidaten kunnen pas slagen voor de praktische proef indien men slaagt voor deze hef- en of tilproef.
Een aantal praktische opdrachten/oefeningen mbt medische hulpverlening
Een korte verslaggeving van een interventie en een aantal schriftelijke vragen met betrekking tot het werkveld

Kandidaten dienen geslaagd te zijn voor het eerste praktisch onderdeel om toegelaten te worden tot het competentiegericht interview.  Je dient hiervoor 50% te behalen.

Een mondeling gesprek op 50 punten:

Hierin wordt de motivatie, inzetbaarheid en overeenstemming met de functie nagegaan. De overeenstemming van de functie wordt nagegaan aan de hand van een competentiegericht interview waarbij de patiëntgerichtheid en empathisch handelen, mondelinge communicatie, deontologie, loyauteit en discretie, samenwerken en kwaliteitsvol werken wordt nagegaan.

Je dient in totaal 50 % te behalen om opgenomen te worden in de wervingsreserve. Deze wervingsreserve is 2 jaar geldig.

Kandidaten worden gerangschikt in de wervingsreserve volgens de behaalde totaalscore.

Eliminerend medisch onderzoek

Om aangesteld te kunnen worden dien je medisch geschikt bevonden te worden.

Stage & opleiding

Iedere benoeming begint met een stage. Deze stage begint op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet van ambulancier en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet van ambulancier. Om benoemd te kunnen worden dient men te beschikken over een geldige badge DGH en dient men houder te zijn van het brevet van ambulancier.

Als stagiair verdien je 12, 8684 EURO (bruto geïndexeerd) per uur.

Na de stage verdien je € 14,8263 EURO (bruto geïndexeerd) per uur. Dit uurloon stijgt naarmate je meer anciënniteit opbouwt.

De stage duurt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding al houder is van het brevet ambulancier.

Hoe solliciteren?

Mail je kandidatuur naar vacatures@zone1.be of verstuur dit per brief tav vacatures – zone 1, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp en voeg de volgende documenten toe:

 • Curriculum vitae
 • Kopie hoogst behaalde diploma en/of meest relevante diploma
 • Kopie rijbewijs B (voor- en achterzijde)
 • Kopie identiteitskaart (voor- en achterzijde)
 • Uittreksel strafregister (maximum drie maanden oud op 15 oktober 2018)
 • Eventueel een kopie van je geldige badge DGH en/of brevet hulpverlener-ambulancier.

Vragen?

Voor het verkrijgen van meer informatie met betrekking tot de selectieprocedure kan je contact opnemen met vacatures@zone1.be of op het telefoonnummer 050/681732 of het telefoonnummer 050/681733. Voor vragen met betrekking tot de functie-inhoud kan je contact opnemen met Luitenant Francis Vermote via francis.vermote@zone1.be.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke