Schoorbakkehoeve

Deze historische en imposante hoeve, die vroeger de naam Knuydtwalle droeg, heeft een rijke geschiedenis. Ze gaat terug op een 12de-eeuwse schenking van de graaf van Vlaanderen, Filips van de Elzas, aan de Sint-Niklaasabdij van Veurne. In de Franse tijd werd het geheel verbeurd verklaard en verkocht.

De huidige gebouwen dateren van na de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn na oorlogsschade heropbouwd door de architecten Theo Raison (Brugge) en Jules Heynemans (Uitkerke).

De hoeve is toegankelijk via een brugje over de Vladslovaart. In de zijgevels van de shuur en het poortgebouw zitten radvormige openingen in de top. Dit zijn uilengaten. Uilen waren welkome gasten omdat ze de boerderij - en vooral de graanoogst - muizenvrij hielpen houden. Er werd ook een grote duiventil voorzien die vandaag nog duidelijk zichtbaar is in een van de gevels.

Schoorbakkehoeve is nu vooral bekend als plattelandshotel en restaurant en is een pleisterplaats voor fietsers.