Groot Tempelhof

In de 13de eeuw richtten de tempeliers het Groot Tempelhof te Slijpe op als nieuwe, grotere commanderij.

Het Tempelhof had, zo blijkt uit de opgravingen, de omvang en de uitstraling van een klein klooster : er was een kapel, gastenverblijven, een monumentale toegangspoort, een scriptorium... Het werd aangelegd op een groot blokvormig perceel op grafelijke grond. Het hof, van ongeveer 5 ha, werd volledig omgracht én ommuurd.

Een van de merkwaardigste vondsten op deze site is een 13de-eeuws glazen urinaal, dat werd gebruikt om de urine van een zieke te bestuderen.

Na de overname van de goederen door die andere ridderorde, de hospitaalridders, kwam het Groot Tempelhof opnieuw tot bloei. Op het einde van de 18de eeuw nam het belang af en werd het hof als nationaal goed verkocht door de Franse revolutionairen. De landbouwers die de hoeve overkochten, gebruikten de kapel van de tempelridders in de 19de eeuw als schuur.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de hoeve volledig verwoest, in 1921 werd ze heropgebouwd naar plannen van architect Heyneman.

foto: Het Groot Tempelhof voor wereldoorlog I, toen nog met private molen. (collectie RVT)