Aanleg poule – verzorgende/zorgkundige

Solliciteer nu!

In het kort

 • Functie: verzorgende/ zorgkundige
 • Niveau: E1 voor verzorgende – C1 voor zorgkundige
 • Tewerkstellingsbreuk: nog te bepalen
 • Statuut: contractueel (jobstudent of RSZ-plichtig)
 • Duur van de aanstelling: nog te bepalen
 • Einddatum opname in de poule: 31/03/2022

Wat houdt de functie in?

Als zorgkundige/verzorgende sta je mee in voor een aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners van het woonzorgcentrum/ dagzorgcentrum ‘De Sluze’, door het aanbieden van de noodzakelijke lichamelijke en niet-lichamelijke zorg.

Als je je kandidaat stelt voor de ‘poule verzorgende/zorgkundige’ betekent dit dat je kan gecontacteerd om in te springen:

 • in het kader van een vervangingscontract (ongeacht de duur);
 • in het kader van een contract van bepaalde duur waarbij de duur maximum één aaneengesloten maand bedraagt.

Indien je hiervoor gecontacteerd wordt, is er geen verplichting om je vrij te maken op de voorgestelde dag.

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je in de practica voor deze vacature.

Aan wat moet je voldoen?

Verzorgende

 • Stage-ervaring hebben in het toedienen van hygiënische zorgen en ADL ondersteunende activiteiten.
 • Minstens 17 jaar zijn of worden in de loop van 2021.
 • Geschikt bevonden worden na een mondeling gesprek (per uitzondering kan dit telefonisch gebeuren). Na het indienen van jouw kandidatuur word je hiervoor uitgenodigd.

Zorgkundige

 • Houder zijn van een attest geslaagd in 1 jaar verpleegkunde of gediplomeerd verpleegkundige of registratie als zorgkundige.
 • Minstens 17 jaar zijn of worden op de loop van 2021.
 • Geschikt bevonden worden na een mondeling gesprek (per uitzondering kan dit telefonisch gebeuren). Na het indienen van jouw kandidatuur word je hiervoor uitgenodigd.

Wat bieden we?

Het betreft een aanwerving in het kader van een tijdelijke invulling met een contract van bepaalde duur.

Aanvangsdatum = te bepalen i.h.k.v. de tewerkstelling.

Bezoldiging

 • Verzorgende: Weddeschaal: E1 - Bruto uurloon geïndexeerd: € 11,67
 • Zorgkundige: Weddeschaal: C1 - Bruto uurloon geïndexeerd: € 11,94 zorgkundige

Hoe solliciteren?

Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie van vereiste diploma of attest
 • Uittreksel strafregister model 2
 • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde

Er kan gesolliciteerd worden via de link: https://www.jobsolutions.be/register/5480

Aanvaarding kandidatuur

Jouw kandidatuur wordt voorgelegd aan de algemeen directeur. De algemeen directeur beslist of jij al dan niet in aanmerking komt om opgenomen te worden in de poule.  Je wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht per mail of brief.

Nog vragen?

 • Inhoudelijke vragen: zorgcoördinator A. Ramon 059 31 92 82 of verantwoordelijk dagverzorgingscentra: A. Mulot 059 31 94 05
 • Andere bijkomende vragen: personeelsdienst 059 31 91 38, personeelsdienst@middelkerke.be
Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke