adjunct-hoofdredder/redder-postoverste/redder-aan-zee

WAT?

Hij/zij levert een belangrijke bijdrage tot de beveiliging van de badgasten en strandrecreanten op zijn/haar toegewezen post.

WIE?

Diplomavoorwaarden:

  • Adjunct-hoofdredder: Diploma of getuigschrift lager secundair onderwijs, brevet redder-aan-zee WOBRA.
  • Redder-postoverste: Brevet redder-aan-zee WOBRA, attest postoverste OF (bij gebrek aan kandidaten) minstens 2 opeenvolgende seizoenen waarin telkens 1 volle maand onberispelijke dienst als redder-aan-zee.
  • Redder-aan-zee (inclusief poule): Brevet redder-aan-zee WOBRA, kandidaturen kunnen gesteld worden onder voorbehoud van het behalen van het brevet redder-aan-zee WOBRA of West-Vlaams hoger reddersdiploma (+ attesten bijscholing).
  • Andere voorwaarden:
  • Adjunct-hoofdredder: Minstens 3 seizoenen tewerkgesteld geweest zijn in de strandreddingsdienst (minimum 1 volle maand per seizoen onberispelijke dienst als redder-postoverste of redder-aan-zee), minstens 18 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar, geschikt bevonden worden in een mondelinge proef.
  • Redder postoverste: Minstens 18 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar.
  • Redder-aan-zee: Minstens 17 jaar zijn op het moment van indiensttreding.
  • Poule Redder-aan-zee: Minstens 17 jaar zijn op het moment van indiensttreding, minstens 1 volle maand onberispelijke dienst als redder-aan-zee te Middelkerke.

HOE SOLLICITEREN?

Via link: https://www.jobsolutions.be/register/6548 + infokaart lezen

MEER INFO?

personeelsdienst@middelkerke.be of Dorine Strybol (059 31 99 50).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke