Animator Sport

WAT?

Een actieve en dynamische bijdrage leveren tot het optimaal beheer van de dienst sport, in het bijzonder door het lesgeven in en/of begeleiden van sportpromotionele acties en activiteiten

WIE?

Animator sport: Minstens diploma hoger secundair onderwijs.

Voldoen aan één van de volgende categorieën, waarbij categorie 1 voorrang heeft op categorie 2

Categorie 1:

ofwel houder zijn attest en geslaagd zijn eerste jaar bachelor of master in de lichamelijke opvoeding of kinesitherapie

ofwel gediplomeerd in één van volgende opleidingen:

  • onderwijzer
  • BLOSO-opleiding – Vlaamse Trainersschool:
  • Bewegingsanimator
  • Jogbegeleider
  • Initiator (minimum 1 module)
  • Instructeur
  • Trainer

Categorie 2 (enkel indien onvoldoende kandidaten van categorie 1):

  • ofwel ervaring hebben als sportlesgever, te bewijzen met een attest van de sportclub
  • ofwel in opleiding zijn voor de diploma’s of attesten bedoeld in categorie 1
  • ofwel diploma sporthumaniora in bezit hebben

Andere voorwaarden:

Minstens 18 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar. Geschikt bevonden worden (na een sollicitatiegesprek, enkel gesprek voor kandidaten die niet gekend zijn bij de sportdienst)

HOE SOLLICITEREN?

via link: https://www.jobsolutions.be/register/6546 + infokaart lezen + afspraak maken gesprek

MEER INFO?

personeelsdienst@middelkerke.be of So De Baere / Dorine Strybol (059 31 99 50).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke