Begeleider IBO (vervanging)

Solliciteer nu!

De begeleider zorgt voor een kwalitatieve leefomgeving voor kinderen en verstrekt hierbij de nodige zorg. De begeleider communiceert met de ouders van de opgevangen kinderen, de collega’s en stagiairs teneinde een positief contact te realiseren

Aan wat moet je voldoen?

 • houder zijn van een kwalificatiebewijs vereist voor begeleiders buitenschoolse opvang erkend door Kind en Gezin (lijst te raadplegen op https://www.kindengezin.be/img/kwalificaties-schema-max18plaatsen.pdf)
 • beschikken over eigen vervoer om zich vlot te verplaatsen naar de deelgemeenten (rijbewijs + wagen is een pluspunt – fiets of brommer zijn mogelijk)
 • over een recent attest reanimatie van kinderen beschikken, is een pluspunt

Wat bieden we?

Er wordt een contractuele tewerkstelling (vervangingscontract) aangeboden met variabele uurroosters. (25u20 te presteren tussen 6u30 en 19u30)

Bezoldiging

 • Weddeschaal C1-C3 aan 66%
  Bruto beginwedde C1-C3: € 1.965,88 per maand (voor een fulltime tewerkstelling, geïndexeerd)
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning schaalanciënniteit, graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit), op voorwaarde dat deze beroepservaring relevant is voor de uitoefening van de functie en met een maximum van 15 jaar.

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • Ecocheques
 • Sinterklaascadeaucheque van 40 euro per jaar
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinvervoer voor woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering (vanaf een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar)
 • Aanvullende pensioenvergoeding voor contractuelen.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • Interessante premies, voordelen, kortingen en aanbiedingen via lidmaatschap bij GSD-V
 • Gunstige vakantieregeling
 • Mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Compensatie van gemaakte overuren indien die in het kader van de werking van de dienst moeten gepresteerd worden
 • Gunstige werk-privéregeling
 • Filevrij woon-werkverkeer
 • Vlotte bereikbaarheid met de kusttram
 • Parkeermogelijkheden vlakbij
 • Werken in een kustgemeente, vlakbij het strand en de zee
 • Gratis koffie en water tijdens de werkuren

Hoe solliciteren?

Indienen

Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften (wie de opleiding nog niet heeft afgerond, moet ten laatste tegen de aanstelling het diploma en/of getuigschrift hebben behaald en bezorgd aan de personeelsdienst).

Indien niet alle vereiste documenten werden bezorgd, wordt je kandidatuur niet weerhouden en kun je niet deelnemen aan de verdere selectieprocedure.

Het uittreksel strafregister Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') moet ingediend worden ten laatste tegen de effectieve indiensttreding.

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke