Diensthoofd jeugd

Solliciteren

Solliciteer nu!

Het diensthoofd jeugd staat in voor het formuleren van een visie op het jeugdbeleid in Middelkerke en de uitwerking van initiatieven die, enerzijds, tot doel hebben een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden aan de Middelkerkse kinderen en jongeren en, anderzijds, hun welzijn te bevorderen.

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je als bijlage.

Aanwervingsvoorwaarden

houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau B (bachelor - volledige lijst te raadplegen op: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html)

Relevante beroepservaring in het jeugdwerk en/of een pedagogisch diploma is een pluspunt.

Wat bieden wij?

Er wordt een contractuele tewerkstelling aangeboden met glijdende uren.

 • Weddeschaal B4-B5 aan 100%

Bruto beginwedde B4: € 2.894,41 per maand (geïndexeerd)

 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning schaalanciënniteit, graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques van 8 euro
 • Ecocheques
 • Sinterklaascadeaucheque van 40 euro per jaar
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinvervoer voor woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering (vanaf een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar)
 • Aanvullende pensioenvergoeding voor contractuelen.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • Interessante premies, voordelen, kortingen en aanbiedingen via lidmaatschap bij GSD-V
 • Gunstige vakantieregeling
 • Mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Glijdende werktijden voor administratieve functies indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Compensatie van gemaakte overuren indien die in het kader van de werking van de dienst moeten gepresteerd worden
 • Gunstige werk-privéregeling
 • Filevrij woon-werkverkeer
 • Vlotte bereikbaarheid met de kusttram
 • Parkeermogelijkheden vlakbij
 • Werken in een kustgemeente, vlakbij het strand en de zee
 • Gratis koffie, thee, soep en water tijdens de werkuren

Hoe solliciteren?

Indienen

Dien je kandidatuur in via de volgende link: https://www.jobsolutions.be/register/6143

Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften
 • Uittreksel strafregister model 596.2 ('minderjarigenmodel')moet ingediend worden ten laatste tegen de effectieve indiensttreding.

Indien niet alle vereiste documenten werden bezorgd, wordt je kandidatuur niet weerhouden en kun je niet deelnemen aan de verdere selectieprocedure.

Solliciteren

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke