Eerste hulpverlener

WAT?

Hij/zij levert een belangrijke bijdrage tot het toedienen van eerste hulp aan de badgasten en strandrecreanten op zijn/haar toegewezen hulpverleningspost.

WIE?

Diplomavoorwaarden:

Houder zijn van een brevet ‘hulpverlener’, ‘ziekenwagenpersoneel’ of ‘dringende medische hulpverlening’ uitgereikt door een erkend opleidingscentrum (bv. Rode Kruis) en geldig gedurende de volledige periode van tewerkstelling

OF

Het schooljaar voorgaand aan de tewerkstelling ingeschreven zijn als student in een medische richting (verpleegkunde, geneeskunde, …) en geslaagd zijn voor de onderdelen of vakken waarbij wondverzorging en reanimatie aan bod kwamen (aantonen door middel van puntenlijst en omschrijving van het vak).

Andere voorwaarden:

  • Eerste hulpverlener: minstens 18 jaar zijn of worden in de loop van 2021.
  • Poule eerste hulpverlener: 18 jaar zijn of worden in de loop van 2021, minstens 1 volle maand onberispelijke dienst als eerste hulpverlener te Middelkerke of minstens 1 volle maand onberispelijke dienst als redder of postoverste te Middelkerke én voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden voor hulppostmedewerker.
  • Geschikt bevonden worden (na een sollicitatiegesprek, enkel gesprek voor kandidaten die voor het eerst solliciteren bij ons bestuur en voor redders met ervaring in Middelkerke maar met een A-evaluatie).

HOE SOLLICITEREN?

Via link: https://www.jobsolutions.be/register/6563 + infokaart lezen

MEER INFO?

personeelsdienst@middelkerke.be of Dorine Strybol (059 31 99 50).

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke