Maatschappelijk werker

Wie zoeken we?

Maatschappelijk werker

Wat is de tewerkstellingsbreuk?

Voltijds 

Wat moet een maatschappelijk werker doen?

De maatschappelijk werker verzekert het recht op maatschappelijke dienstverlening, die de burger in staat stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Welke voorwaarden zijn er om te kunnen deelnemen?

Houder zijn van ofwel een bachelorsdiploma sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of daarmee gelijkgesteld diploma (diploma van maatschappelijk assistent voor de BAMA-structuur) ofwel een diploma van bachelor in de sociale gezondheidszorg of daarmee gelijkgesteld diploma (diploma van sociaal verpleegkundige van voor de BAMA-structuur). 

Wat bieden we?

Een correct loon, een gunstige werk-privéregeling én nog heel wat andere leuke voordelen. Lees ze na in de infokaart. 

Hoe verloopt de selectie?

Als je aan de voorwaarden voldoet, word je snel uitgenodigd voor een selectiegesprek.