Adjunct-hoofdredder/Redder-postoverste/Redder aan zee (jobstudent)

Hij/zij levert een belangrijke bijdrage tot de beveiliging van de badgasten en strandrecreanten op zijn/haar toegewezen post.

Diplomavoorwaarden

 • Adjunct-hoofdredder: Diploma of getuigschrift lager secundair onderwijs, brevet redder-aan-zee WOBRA.
 • Redder-postoverste: Brevet redder-aan-zee WOBRA, attest postoverste OF (bij gebrek aan kandidaten) minstens 2 opeenvolgende seizoenen waarin telkens 1 volle maand onberispelijke dienst als redder-aan-zee.
 • Redder-aan-zee (inclusief poule): Brevet redder-aan-zee WOBRA, kandidaturen kunnen gesteld worden onder voorbehoud van het behalen van het brevet redder-aan-zee WOBRA of West-Vlaams hoger reddersdiploma (+attesten bijscholing).

Andere voorwaarden

 • Adjunct-hoofdredder: Minstens 3 seizoenen tewerkgesteld geweest zijn in de strandreddingsdienst (minimum 1 volle maand per seizoen onberispelijke dienst als redder-postoverste of redder-aan-zee), Minstens 18 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar, geschikt bevonden worden in een mondelinge proef
 • Redder postoverste: Minstens 18 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar.
 • Redder-aan-zee: Minstens 17 jaar zijn op het moment van indiensttreding
 • Poule Redder-aan-zee: Minstens 17 jaar zijn op het moment van indiensttreding, minstens 1 volle maand onberispelijke dienst als redder-aan-zee te Middelkerke.
 • Geschikt bevonden worden (na een sollicitatiegesprek, enkel gesprek voor kandidaten die voor het eerst solliciteren bij ons bestuur en voor redders met ervaring in Middelkerke maar met een B of A-evaluatie).

Documenten

 • Uittreksel uit het strafregister MODEL 2 (Opgelet: zelf aan te vragen bij het gemeente-/stadsbestuur van je woonplaats. Voor inwoners van Middelkerke kan de personeelsdienst, mits invullen van een volmacht, het uittreksel zelf aanvragen en afhalen.).
 • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
 • Afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift

Het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken geeft nietigheid aan je kandidatuur. Let wel, je kandidatuur wordt, onder voorbehoud van bewijsstuk, aanvaard indien je bezig bent met een cursus te volgen voor het behalen van het nodige brevet, diploma enz.…

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 16 februari 2020

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke