Gemeenschapswacht vaststeller & admin

Solliciteer nu!

OPGELET! Gezien de maatregelen naar aanleiding van de Corona-pandemie worden alle selectieprocedures voor onbepaalde tijd uitgesteld. Je kan je wel nog kandidaat stellen. Je wordt echter op een later moment uitgenodigd voor de selectieprocedure.

 

Wat houdt de functie in?

De gemeenschapswacht houdt toezicht op het openbaar domein in de gemeente om de veiligheid te garanderen en te realiseren. Dit door het informeren en sensibiliseren van burgers en het preventief optreden op het openbaar domein alsook het vaststellen van inbreuken, overlast en andere problemen.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je bent houder van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau C (hoger secundair onderwijs - volledige lijst te raadplegen op: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html)
 • houder zijn van het brevet 'Vaststeller Gemeentelijke Administratieve Sancties' of deze opleiding met gunstig gevolg volgen overeenkomstig artikel 3.2.8 van de RPR
 • Beschikken over een rijbewijs B
 • bereidheid tot flexibiliteit naar het presteren van avond- en weekendprestaties toe

Wat bieden we aan?

 • Er wordt een tewerkstelling aangeboden met glijdende uren.
 • Bezoldiging: Weddeschaal C1-C3 aan 100% - Bruto beginwedde C1-C3: € 1.927,37 per maand (geïndexeerd)
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.
 • Maaltijdcheques van 7,50 euro per gewerkte dag van 7 uur en 36 minuten.
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinabonnement
 • Hospitalisatieverzekering (rekening houden met duur functie!!)
 • Gunstige vakantieregeling
 • Lidmaatschap bij GSD-V – voordelen en kortingen sociale dienst

Indienen

 Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften
 • Kopie rijbewijs B
 • Het uittreksel strafregister model 1 moet ingediend worden ten laatste tegen de effectieve indiensttreding.

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 05 april 2020

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke