Redder-assistent zwembad (jobstudent)

Hij/zij levert een belangrijke bijdrage tot de beveiliging van de zwembadgasten op zijn/haar toegewezen post.

Diplomavoorwaarden

  • Hoger reddersbrevet Sport Vlaanderen (BLOSO) en bijscholingsattest erkend door Sport Vlaanderen (BLOSO), reddings- en reanimatietechnieken conform de Vlarem wetgeving.
  • Minstens 18 jaar zijn of worden in de loop van het kalenderjaar.

Andere voorwaarden

Geschikt bevonden worden (na een sollicitatiegesprek, enkel gesprekken voor kandidaten die niet als redder-assistent hebben gewerkt in Middelkerke)

Documenten

Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

  • Uittreksel uit het strafregister MODEL 2 (Opgelet: zelf aan te vragen bij het gemeente-/stadsbestuur van je woonplaats. Voor inwoners van Middelkerke kan de personeelsdienst, mits invullen van een volmacht, het uittreksel zelf aanvragen en afhalen.).
  • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde
  • Afschrift van het gevraagde brevet, diploma of getuigschrift.

Het ontbreken van de gevraagde bewijsstukken geeft nietigheid aan je kandidatuur. Let wel, je kandidatuur wordt, onder voorbehoud van bewijsstuk, aanvaard indien je bezig bent met een cursus te volgen voor het behalen van het nodige brevet, diploma enz.…

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 16 februari 2020

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke