Redder in het zwembad (tijdelijk)

We zijn dringend op zoek naar een redder voor het zwembad.

Wat houdt de functie in?

Samen met jouw collega’s sta je in voor de veiligheid van de zwembadbezoekers, kassafunctie en diverse taken die de goede werking van de dienstverlening en de uitbating van het zwembad met zich mee brengen.

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je in bijlage (zie onder).

Aan wat moet je voldoen?

Aanwerving:

 • houder zijn van een diploma lager secundair onderwijs of gelijkgesteld
 • houder zijn van een hoger reddersbrevet en het brevet van zwembadcoördinator van Sport Vlaanderen of van een gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door Sport Vlaanderen.
 • daarenboven dient de redder - toezichter ten minste 1 maal per jaar geoefend te zijn in reddings- en reanimatietechnieken,conform de Vlarem wetgeving, teneinde een bijscholingsattest te verkrijgen welke erkend moet zijn door Sport Vlaanderen.

Aanvullende voorwaarden

Bereid zijn tot :

 • Weekend- en avondwerk
 • werken tijdens schoolvakanties

Wat bieden we?

Bezoldiging

 • Weddeschaal D1-D3 aan 100%
 • Bruto beginwedde D1-D3: € 1.891,81 per maand (geïndexeerd)
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques
 • Fietsvergoeding en treinabonnement
 • Hospitalisatieverzekering (na 1 jaar in dienst)
 • Gunstige vakantieregeling
 • Lidmaatschap bij GSD-V – voordelen en kortingen sociale dienst

Procedure

Interesse? Bezorg ons je gegevens!

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke