1 kok

Je staat in voor de uitvoering van technische en/of logistieke opdrachten waarbij nood is aan technisch en/of organisatorisch vakmanschap om de opdrachten kwalitatief uit te voeren. Je werkt individueel en/of in groep onder de leiding van de dienstfunctionaris keuken van wie de opdrachten uitgaan.

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je onderaan.

Aan wat moet je voldoen?

houder zijn van een diploma of studiegetuigschrift dat in aanmerking genomen wordt voor de aanwerving in een betrekking van niveau C (hoger secundair onderwijs) - volledige lijst te raadplegen op: https://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1022771.html) in de betrokken specialiteit (kok – kok grootkeuken)

Aanvullende voorwaarden

 Ervaring in leidinggevende functie als kok is een pluspunt;

Wat bieden we?

Er wordt een tewerkstelling aangeboden in het contractueel kader.

Bezoldiging

 • Weddeschaal C1-C3 aan 100%
 • Bruto beginwedde C1-C3 : € 963,69 per maand (geïndexeerd) (voor 19/38)
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Beroepservaring in de overheid wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

Beroepservaring uit de privésector of als zelfstandige wordt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit), op voorwaarde dat deze beroepservaring relevant is voor de uitoefening van de functie met een max van 15 jaar.

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinabonnement
 • Hospitalisatieverzekering
 • Gunstige vakantieregeling
 • Lidmaatschap bij GSD-V – voordelen en kortingen sociale dienst

Hoe solliciteren?

Indienen

 Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften
 • Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de mondelinge proef)

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 22 september 2019

- via https://www.jobsolutions.be/register/4231

- per post: OCMW Middelkerke – personeelsdienst, Spermaliestraat 1, 8430 Middelkerke
- via e-mail: personeel@middelkerke.be

 

Vermeld duidelijk voor welke functie je solliciteert.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke