poule van verzorgenden en zorgkundigen

Solliciteer nu!

Wat houdt de functie in?

Als zorgkundige/verzorgende sta je mee in voor een aangenaam woon- en leefklimaat voor de bewoners van het woonzorgcentrum/ dagzorgcentrum ‘De Sluze’, door het aanbieden van de noodzakelijke lichamelijke en niet-lichamelijke zorg.

Als je je kandidaat stelt voor de ‘poule verzorgende/zorgkundige’ betekent dit dat je kan gecontacteerd om in te springen:

 • in het kader van een vervangingscontract (ongeacht de duur);
 • in het kader van een contract van bepaalde duur waarbij de duur maximum één aaneengesloten maand bedraagt.

Indien je hiervoor gecontacteerd wordt is er geen verplichting om je vrij te maken op de voorgestelde dag.

Wat bieden we aan?

Het betreft een aanwerving in het kader van een tijdelijke invulling met een contract van bepaalde duur. (Aanvangsdatum = te bepalen i.h.k.v. de tewerkstelling)

Bezoldiging: Weddeschaal E1-E3 aan 100% voor verzorgende en C1-C3 voor zorgkundige

 • E1 - Bruto uurloon geïndexeerd: € 11,45

 • C1 - Bruto uurloon geïndexeerd: € 11,70

Aan wat moet je voldoen?

Verzorgende:

 • Stage-ervaring hebben in het toedienen van hygiënische zorgen en ADL ondersteunende activiteiten.
 • Minstens 17 jaar zijn of worden in de loop van 2020.
 • Geschikt bevonden worden na een mondeling gesprek (per uitzondering kan dit telefonisch gebeuren). Na het indienen van jouw kandidatuur word je hiervoor uitgenodigd.

Zorgkundige:

Houder zijn van een attest geslaagd in 1 jaar verpleegkunde of gediplomeerd verpleegkundige of registratie als zorgkundige.
Minstens 17 jaar zijn of worden op de loop van 2020.
Geschikt bevonden worden na een mondeling gesprek (per uitzondering kan dit telefonisch gebeuren). Na het indienen van jouw kandidatuur word je hiervoor uitgenodigd.

Indienen

 Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften
 • Het uittreksel strafregister model 2
 • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde

Opgelet! Je kan enkel je kandidatuur indienen via de link van jobsolutions: https://www.jobsolutions.be/register/5480

Meer info?

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke