Aanleg van poule schoonmaakdienst van het woonzorgcentrum

Solliciteer nu!

Wat houdt de functie in?

In de schoonmaak van het woonzorgcentrum sta je mee in voor de hygiëne en netheid binnen het woonzorgcentrum en dus het uitvoeren van schoonmaaktaken. 

 • Schoonmaak op de afdelingen, zowel van kamers als dienstruimtes en gemeenschappelijke ruimtes
 • Ondersteuning bij huishoudelijke taken zoals opmaak bedden, ondersteuning bij het maaltijdgebeuren, afwas, zorg voor linnen,…

Als je je kandidaat stelt voor de ‘poule logistiek assistent betekent dit dat je kan gecontacteerd om in te springen:

 • in het kader van een vervangingscontract (ongeacht de duur);
 • in het kader van een contract van bepaalde duur waarbij de duur maximum één aaneengesloten maand bedraagt.

Indien je hiervoor gecontacteerd wordt is er geen verplichting om je vrij te maken op de voorgestelde dag.

Wat bieden we aan?

Het betreft een aanwerving in het kader van een tijdelijke invulling met een contract van bepaalde duur. (Aanvangsdatum = te bepalen i.h.k.v. de tewerkstelling)

Bezoldiging: Weddeschaal: E1 - Bruto uurloon geïndexeerd: € 11,45

Aan wat moet je voldoen

 • Minstens 16 jaar zijn of worden in de loop van 2020.
 • Geschikt bevonden worden na een mondeling gesprek (per uitzondering kan dit telefonisch gebeuren). Na het indienen van jouw kandidatuur wordt je hiervoor uitgenodigd.

Indienen

 Volgende documenten zijn vereist voor een volledige kandidatuurstelling:

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma en eventuele getuigschriften
 • Het uittreksel strafregister model 2
 • Kopie identiteitskaart voor- en achterzijde

Opgelet! Je kan enkel je kandidatuur indienen via de link van jobsolutions: https://www.jobsolutions.be/register/5481

Meer info?

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke