Verpleegkundige A2 of zorgkundige (vervangingscontract)

Solliciteer nu!

Wat houdt de functie in?

De verpleegkundige werkt mee voor het aanbieden van de nodige verpleegkundige zorg in een aangenaam woon- en leefklimaat, zodat de eigenwaarde, het welbevinden en het comfort van de zorgvrager toeneemt en de kwaliteit van het leven wordt verhoogd. De verpleegkundige staat ook specifiek in voor de wettelijk vastgelegde verpleegkundige handelingen.

De zorgkundige creëert een zo aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoner door het aanbieden van de noodzakelijke lichamelijke en niet-lichamelijke zorg.  Mee instaan voor een aangenaam woon- en leefklimaat.

De gedetailleerde functiebeschrijvingen vind je in bijlage.

Beroepservaring (overheid, privé en als zelfstandige) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

 

Aanwervingsvoorwaarden

Verpleegkundige A2
 • houder zijn van de beroepstitel van verpleegkundige of beschikken over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs in de verpleegkunde
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
Zorgkundige
 • Geregistreerd zijn als zorgkundige of aan de voorwaarden voldoen om geregistreerd te worden als zorgkundige volgens het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

Beroepservaring (overheid, privé en als zelfstandige) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

 

Wat bieden we?

Bezoldiging

Verpleegkundige A2:
 • Weddeschaal C3 – C4
 • Bruto beginwedde C3-C4: € 2.306,83 per maand (voltijds,geïndexeerd)
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Zorgkundige:
 • Weddeschaal C1-C3
 • Bruto beginwedde C1-C3: € 1.965,88 per maand (voltijds,geïndexeerd)
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Andere voordelen

 • GEEN weekend-, avond of nachtprestaties
 • Maaltijdcheques van 7,5 euro per gewerkte dag
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinvervoer voor woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering (vanaf een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar)
 • Aanvullende pensioenvergoeding voor contractuelen.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • Interessante premies, voordelen, kortingen en aanbiedingen via lidmaatschap bij GSD-V
 • Gunstige vakantieregeling
 • Mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Glijdende werktijden voor administratieve functies indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Compensatie van gemaakte overuren indien die in het kader van de werking van de dienst moeten gepresteerd worden
 • Gunstige werk-privéregeling
 • Filevrij woon-werkverkeer
 • Vlotte bereikbaarheid met de kusttram
 • Parkeermogelijkheden vlakbij
 • Werken in een kustgemeente, vlakbij het strand en de zee
 • Gratis koffie, thee, soep en water tijdens de werkuren

 

Indienen

Volgende documenten zijn vereist :

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma
 • Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de mondelinge proef)

Inhoudelijke vragen: Amandine.Mulot@Middelkerke.be, coördinator dagverzorgingscentrum De Sluze, 059/31.94.05 ( ma tem vrijdag van 09u tot 16u)

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke