Werfreserve (gekwalificeerd) logistiek assistent

Wat houdt de functie in?

De logistiek assistent is verantwoordelijk voor de hygiëne en netheid binnen de gebouwen/patrimonium en dus het uitvoeren van schoonmaaktaken. Hij staat ook in voor het maaltijdgebeuren op de leefgroep en is door zijn toewijzing aan een vaste leefgroep een belangrijk vertrouwenspersoon voor de bewoner.

De gedetailleerde functiebeschrijving vind je als bijlage.

Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning schaalanciënniteit, graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

 

Aanwervingsvoorwaarden

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de vereisten van de functie waarvoor er gesolliciteerd wordt.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie
 • Bereid zijn tot weekendwerk

Beroepservaring (overheid) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van periodieke salarisverhogingen (incl. toekenning schaalanciënniteit, graadanciënniteit, niveauanciënniteit en dienstanciënniteit.

 

Wat bieden we?

Bezoldiging

 • Weddeschaal E1-E3 voor logistiek assistent en D1-D3 voor gekwalificeerd logistiek assistent volgens tewerkstelling

Bruto beginwedde:

E1-E3: € 1.922,35 per maand (geïndexeerd) bij voltijdse tewerkstelling

D1-D3: € 1.965,88 per maand (geïndexeerd) bij voltijdse tewerkstelling

 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques van 7,5 euro per gewerkte dag
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinvervoer voor woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering (vanaf een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar)
 • Aanvullende pensioenvergoeding voor contractuelen.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • Interessante premies, voordelen, kortingen en aanbiedingen via lidmaatschap bij GSD-V
 • Gunstige vakantieregeling
 • Mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Glijdende werktijden voor administratieve functies indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Compensatie van gemaakte overuren indien die in het kader van de werking van de dienst moeten gepresteerd worden
 • Gunstige werk-privéregeling
 • Filevrij woon-werkverkeer
 • Vlotte bereikbaarheid met de kusttram
 • Parkeermogelijkheden vlakbij
 • Werken in een kustgemeente, vlakbij het strand en de zee
 • Gratis koffie, thee, soep en water tijdens de werkuren

 

Indienen

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 30/08/ 2020. Volgende documenten zijn vereist :

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de mondelinge proef)

Inhoudelijke vragen:

Ivette Derieuw, 059/31 97 50.

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke