Werfreserve zorgkundige

Solliciteer nu!

Wat houdt de functie in?

De zorgkundige creëert een zo aangenaam mogelijk verblijf voor de bewoner door het aanbieden van de noodzakelijke lichamelijke en niet-lichamelijke zorg.  Mee instaan voor een aangenaam woon- en leefklimaat.

De gedetailleerde functiebeschrijvingen vind je in bijlage.

Beroepservaring (overheid, privé en als zelfstandige) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

 

Aanwervingsvoorwaarden

 • Geregistreerd zijn als zorgkundige of aan de voorwaarden voldoen om geregistreerd te worden als zorgkundige volgens het koninklijk besluit van 12 januari 2006 tot vaststelling van de nadere regels om geregistreerd te worden als zorgkundige
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie

Beroepservaring (overheid, privé en als zelfstandige) wordt onbeperkt in aanmerking genomen voor de toekenning van de geldelijke anciënniteit.

 

Wat bieden we?

Bezoldiging

 • Weddeschaal C1-C3
 • Bruto beginwedde C1-C3: € 1.965,88 per maand (voltijds,geïndexeerd)
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage

Andere voordelen

 • Maaltijdcheques van 7,5 euro per gewerkte dag
 • Fietsvergoeding en tussenkomst in treinvervoer voor woon-werkverkeer
 • Hospitalisatieverzekering (vanaf een arbeidsovereenkomst van minstens 1 jaar)
 • Aanvullende pensioenvergoeding voor contractuelen.
 • Vergoeding voor dienstverplaatsingen met de wagen of de fiets
 • Interessante premies, voordelen, kortingen en aanbiedingen via lidmaatschap bij GSD-V
 • Gunstige vakantieregeling
 • Mogelijkheid tot het nemen van onbetaald verlof indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Glijdende werktijden voor administratieve functies indien dit past binnen de werking van de dienst
 • Compensatie van gemaakte overuren indien die in het kader van de werking van de dienst moeten gepresteerd worden
 • Gunstige werk-privéregeling
 • Filevrij woon-werkverkeer
 • Vlotte bereikbaarheid met de kusttram
 • Parkeermogelijkheden vlakbij
 • Werken in een kustgemeente, vlakbij het strand en de zee
 • Gratis koffie, thee, soep en water tijdens de werkuren

 

Indienen

Sollicitaties worden aanvaard tot en met zondag 30 augustus 2020. Volgende documenten zijn vereist :

 • Sollicitatiebrief
 • Curriculum vitae met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mail
 • Kopie vereiste diploma
 • Uittreksel strafregister model 1 (uiterlijk tegen de mondelinge proef)

Inhoudelijke vragen: Anneke Ramon, zorgcoördinator  tel 059/31.92.31, ann.ramon@middelkerke.be

Solliciteer nu!

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke