Kusterfgoed

De gemeenten Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Blankenberge hebben de krachten gebundeld en werken samen en overkoepelend een cultureel erfgoedbeleid uit. Hiertoe werd onder de noemer ‘Kusterfgoed’ een projectvereniging en een erfgoedcel opgericht.

De projectvereniging sloot met de Vlaamse overheid een cultureel erfgoedconvenant af waardoor de vereniging kan rekenen op voldoende middelen om de werking van de erfgoedcel te garanderen tot 31/12/2026.

De erfgoedcel krijgt als opdracht mee het roerend en immaterieel erfgoed van de kustregio in het algemeen, en van de vijf partnergemeenten in het bijzonder, in kaart te brengen, te helpen bewaren en bekend te maken bij het publiek. Hiervoor wordt intens samengewerkt met lokale en bovenlokale erfgoedpartners, zowel professionele actoren als vrijwilligers.

De erfgoedcel ‘Kusterfgoed’ is gehuisvest in Oostende. Het team bestaat vandaag uit 1 waarnemend coördinator, 1 deskundige en 1 projectmedewerker.  We willen de functie van coördinator bestendigen.

 

Schrijf u in op de nieuwsbrief van Gemeente Middelkerke